MEAN WELL Srbija / Fox Electronics je jedini zvanični distributer MEAN WELL napajanja za Srbiju proizvođača MEAN WELL Tajvan.

Kompanija Mean Well je prepoznata kao nosilac i integrator inovativnog tehničko-tehnološkog rešenja sublimiranog u okvirima koncepta “prodavnice bez prodavca”. Okupljajući široku paletu vrhunskih stručnjaka iz segmenta elektronike, sektora IT kao i savremenog menadžmenta i marketinga, kompanija Mean Well razvija proizvode u okvirima navedenog koncepta pod okriljem kompanije Sabel international, koja je ujedno i vlasnik projekta.

Na sajmu iSEC 2019. Mean Well predstаvlja smart-shop, konceptualno rešenje gorućih problema malih prodavnica u segmentu veleprodaje, u praksi prepoznatih kao kiosci. Ovaj modularni sistem je zasnovan na primeni inovativnih, pametnih digitalnih i automatizovanih rešenja, pa je upravo zbog toga nazvan pametna prodavnica (smart-shop). U njemu se uspešno primenjuju tehnologije AI, Big data i Open data, koje ovaj proizvod čine IoT Ready, tj. spremnim za uvezivanje u infrastrukturu ”pametnih gradova”.

Osnovne karakteristike smart-shopa su postojanje više od jednog prodajnog mesta uz potpuno ukidanje ili značajno smanjenje broja prodavaca, plaćanje novčanicama, platnim karticama i mobilnim telefonom i neograničeno radno vreme (24/7/365). Predstavlja primenjeni koncept interaktivnog odnosa sa kupcima (Internet of Things Ready) kroz automatsko prepoznavanje pola i uzrasta kupca (AI), interaktivno podešavanje ponude proizvoda u realnom vremenu u zavisnosti od profila kupca, mogućnost prikazivanja personalizovanih reklama prilagođenih profilu svakog pojedinačnog kupca, kao i spremnost za povezivanje i automatsku komunikaciju sa pametnim kućama (Big Data). Omogućuje pametnu podršku poslovanju praćenjem i analizom potrošnje i navika kupaca, optimizacijom nabavke, popune artiklima, ekonomizaciju troškova logistike kao i konkretnom specifikacijom potrošnje i potražnje prema pojedinačnim artiklima na svim mikro lokacijama.

Smart-shop je autentično, novo i do sada nepostojeće rešenje na tržištu, te kao takvo predstavlja pravu novost i inovaciju, bez stvarne konkurencije na tržištu.