Povodom svetskog dana sajamske industrije, u kojoj predstavlja uvaženog i uspešnog člana, Beogradski sajam nastoji da, sa svoje strane, promoviše vrednosti i benefite koje ova delatnost nudi.

Svetski dan sajmova (Global Exhibitions Day – GED) je godišnji događaj koji organizuje UFI, Globalna asocijacija izložbene industrije, svake prve srede u junu.

Kao globalna platforma, GED promoviše prednosti i značaj izložbi pred donosiocima politika, poslovnim subjektima i širom javnošću. Ističe ulogu izložbi u pokretanju ekonomskog rasta, stvaranju radnih mesta i unapređenju poslovnih odnosa.

Ovaj dan prepoznaje trud i posvećenost onih koji su uključeni u izložbenu industriju, uključujući organizatore, lokacije, pružaoce usluga i učesnike. Priznaje otpornost i prilagodljivost industrije, naročito u izazovnim vremenima.

GED uključuje različite događaje, kako fizičke tako i virtuelne, koji pružaju mogućnosti za umrežavanje, učenje i deljenje najboljih praksi. Ovi događaji često uključuju vebinare, panel diskusije, kampanje na društvenim mrežama i druge interaktivne aktivnosti. Global Exhibitions Day obično obuhvata niz aktivnosti kao što su industrijski forumi, edukativne sesije, inicijative na društvenim mrežama i kampanje za podizanje javne svesti. To je prilika da se zajednica izložbene industrije okupi i proslavi zajedničke uspehe, dok istovremeno gleda ka budućim prilikama i inovacijama.

U GED-u aktivno učestvuju izložbe, sajmovi i profesionalci iz industrije širom sveta. Globalna priroda ovog dana odražava međunarodnu širinu i saradnju svojstvenu u izložbenoj industriji.

Tematsko geslo ovogodišnjeg GED-a je “Izložbe su katalizatori održive budućnosti“. Ova tema direktno sugeriše da: Izložbe podstiču napredak (izložbe su platforme za diskusiju, kreiranje i prikazivanje rešenja za naše univerzalne izazove); Izložbe olakšavaju privredni rast (izložbe su motori ekonomskog rasta, povezuju industrije i podstiču otvaranje novih radnih mesta); Izložbe su održiv način poslovanja (izložbe su održiv način pokretanja poslovanja i razvoja, okupljanja zajednica na jednom mestu i upravljanja našim uticajem na životnu sredinu); Izložbe povezuju ljude (izložbe su graditelji zajednice, okupljaju ljude licem u lice da se povežu, sarađuju i doprinose).

Uticaj globalne izložbene industrije, koja na ovaj dan obeležava svoje uspehe i trendove vidi se iz više statističkih pokazatelja.

Tokom 2023. godine u okviru UFI-ja poslovalo je čak 4,8 miliona kompanija, koje su aktivirale 147 miliona kvadratnih metra izlagačkog prostora. Izložbene prostore širom sveta posetila su 353 miliona posetilaca. Ukupni direktni, indirektni i indukovani poslovni rezultat bio je 299 milijardi evra (334 milijarde dolara), a doprinos globalnom BDP-u bio je 179 milijardi evra (201 milijarda dolara). Industrija je aktivirala 3,4 miliona radnih mesta, direktno ili indirektno podržanih od izložbene, odnosno sajamske industrije pod okriljem UFI. Prosečan uticaj, trošak po kompaniji izlagaču bio je 62.900 evra (70.400 dolara).

U takvo globalno sajamsko poslovno okruženje Beogradski sajam se uključio svojim izuzetnim doprinosom pre svega domaćoj privredi:

– Ukupni ekonomski efekti poslovanja Beogradskog sajma u 2023. godini procenjeni su na 18,3 milijarde dinara vrednosti prodate robe i usluga; 4,5 milijarde dinara bruto dodate vrednosti; 1.744 radna mesta i 3,2 milijardi dinara ukupnih poreskih prihoda.

– Potrošnja posetilaca zajedno sa ostvarenim prometom izlagača na Sajmu imala je direktan efekat na rast tražnje u zemlji od 12,38 milijardi dinara, rast bruto dodate vrednosti od 1,8 milijardi dinara i ukupno 766 radnih mesta.

– Izlagači i posetioci su, mimo toga, za smeštaj, ishranu i piće, transport, zabavu, trgovinu te ostale potrebe potrošili preko dve milijarde dinara.

– Ovi indirektni efekti poslovanja Sajma su za posledicu imali prirast BDV za dodatnih 1,9 milijardi dinara. Ukupan iznos potrošenog novca za smeštaj izlagača i posetilaca Sajma u 2023. godini premašio je 1,6 milijardi dinara, s tim da je samo potrošnja stranih turista koji su tim povodom posetili Beograd bila oko 1,3 milijarde dinara.

– Čisto direktni efekti poslovanja Beogradskog sajma u 2023. na poreske prihode procenjeni se na 2,2 milijarde dinara, tako da je ukupan poreski efekat njegovog poslovanja procenjen na 3,2 milijarde dinara.

– Svaki doprinos od jednog dinara ostvaren unutar Beogradskog sajma rezultirao je dodatnim povećanjem od 2,5 puta u ekonomiji. Zaposleni koji su angažovani u okviru sajamskih aktivnosti generisali su efektivno još jedno radno mesto, dok se prodaja roba i usluga direktno povezana sa sajamskom delatnošću reflektuje u povećanju od 1,5 puta u ekonomiji.

– Nadalje, svaki dinar koji se direktno investira ili potroši u sajamskoj industriji generiše dodatnu vrednost od 1,48 dinara u obliku poreza i doprinosa.

Beogradskom sajmu čestitke povodom dana svih sajmova sveta.