Prezentacija reklamnih površina na Beogradskom sajmu – kategorija 1 (PDF)

Prezentacija reklamnih površina na Beogradskom sajmu – kategorija 2 (PDF)

Kontakt

Andrijana Radenković

Dragica Kvrgić