Prezentacija reklamnih površina na Beogradskom sajmu – važi do 30. juna 2023. godine:

Prezentacija reklamnih površina na Beogradskom sajmu – važi od 1. jula 2023. godine (PDF)

Kontakt

Andrijana Radenković

Dragica Kvrgić