Opšta pravila o učestvovanju na priredbama Beogradskog sajma (PDF)

Šematski prikaz zona u halama

Sematski prikaz zona u halama 2016