Osnovu stručnog pratećeg programa ovogodišnjih sajmova energetike, ekologije i iSEC-a čini trodnevna ekspertska konferencija „Poglavlje 27 – kuda dalje“ (poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu u pregovaračkom procesu pristupanja Evropskoj uniji), posvećena organskoj povezanosti energetskog i ekološkog sektora. U formi više panela na dnevnom redu su teme kao što su: Uloga lokalnih samouprava u borbi protiv klimatskih promena; Životna sredina i еnergetika – izazovi NEC i IED godinu dana kasnije; Оtpad i sekundarne sirovine; IT i životna sredina („Digitalna transformacija zaštite životne sredine“) u funkciji unapređivanja privrede; Usaglašenost Strategija rešavanja pitanja otpadnih voda i Strategije zaštite životne sredine u Republici Srbiji; Održivi ekonomski rast u kontekstu smanjenja aerozagađenja; Finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine, a agenda obuhvata i temu solarnih elektrana i konstrukcionih opcija.

Pored konferencije posvećene Poglavlju 27, biće održano više od 20 analitičkih predavanja, prezentacija i radionica u vezi sa aktuelnim temama u ovim oblastima, poput Sprovođenja Direktive o industrijskim emisijama u Republici Srbiji, Monitoringa kvaliteta voda u Srbiji, preko Prekograničnog kretanja otpada u Republici Srbiji, pa do Primene toplotnih pumpi u javnim objektima ili Efekata i koristi primene koncepta cirkularne ekonomije za privredu…

Prateći program iSEC-a pretežno je baziran na njegovim bezbednosnim aspektima, koji će svoje mesto naći u okruglom stolu pod nazivom „Bezbednosna kultura u sistemu obrazovanja dece i mladih“ te predstavljanju i analizi „Primene Zakona o privatnom obezbeđenju, Zakona o detektivskoj delatnosti, Zakona o kritičnoj infrastrukturi i Zakona o komunalnoj miliciji“.

Ostvarivanje misije ovog sajamskog događaja, pogotovo stručnog pratećeg programa, ne bi bilo moguće bez stručne i organizacione podrške resornih ministarstava Republike Srbije – Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane – kao i drugih ministarstava, vladinih agencija, Privredne komore Srbije, strukovnih udruženja, privrednih organizacija, akademskih, obrazovnih i istraživačkih institucija, specijalizovanih medija…

Detaljan pregled događanja u okviru stručnog pratećeg programa ovih sajmova