Kao i mnogih prethodnih godina, kraj juna i prvi dani jula za buduće generacije studenata Beogradskog univerziteta znače prekretnicu u životu i sasvim novu etapu u ličnoj i radnoj biografiji. Beogradski sajam na tom putu ima sasvim konkretnu i nezamenjivu ulogu, jer upravo u halama Beogradskog sajma mnogi fakulteti Beogradskog univerziteta organizuju prijemne ispite za upis studenata u prvu godinu studija, po najvišim standardima i u najregularnijim uslovima.

Tako je za polaganje prijemnog ispita za Integrisane akademske studije medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu rezervisan termin 26. juna 2024. godine sa početkom u 12 časova u Hali 4 Beogradskog sajma.

Medicinski fakultet na integrisane akademske studije medicine upisuje 460 studenata koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije i 40 samofinansirajućih studenata za sticanje zvanja doktora medicine.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu je poslednjih nekoliko godina upisivao 400 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 140 samofinansirajućih studenata na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, kao i 30 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 150 samofinansirajućih studenata na studijski program Softversko inženjerstvo.

Ove godine, za potrebe polaganja prijemnih ispita, za njih su rezervisane Hala 4 (za prijemni ispit iz matematike, 24. juna) i Hala 1A (za prijemni ispit iz fizike, 25. juna). Objavljivanje rezultata prijemnih ispita predviđeno je već za 26. jun ujutro.

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu zakazao je polaganje prijemnih ispita iz matematike za 26. jun 2024. od 11 do 14 časova, i to u Hali 1 Beogradskog sajma.

Ovaj fakultet, prema konkursnim uslovima, u prvu godinu studija upisuje 435 studenata matematike (205 budžetskih i 45 samofinansirajućih), astronomije i astrofizike (20 – 5) i informatike (105 – 55). Preliminarna rang lista najavljena je za pretponoćne sate istog dana.

Jedan od „tradicionalnih“ korisnika sajamskih hala za polaganje prijemnih ispita je i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Ovaj fakultet će u prvu godinu osnovnih akademskih studija upisati ukupno 980 kandidata. Od tog broja 500 je budžetskih – 300 mesta na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije, a 200 na studijskom programu Menadžment i organizacija.

Zainteresovani za polaganje prijemnog ispita za FON, i to onaj iz matematike, imaju priliku da to „obave“ već od 10 sati u utorak, 25. juna, u halama 1 i 4 Beogradskog sajma. Ispit iz opšte informisanosti biće obavljen dan kasnije na matičnom fakultetu.

Kao dobar domaćin, Beogradski sajam svim kandidatima želi uspešne akademske dane i bogate poslovne karijere.