Da „snaga prirode“ zaista oličava i snagu jedne zemlje, od 2. do 4. oktobra 2019. godine, na Beogradskom sajmu, treba da dokažu i specijalizovane sajamske manifestacije najvišeg međunarodnog ranga – 15. Međunarodni sajam energetike i 16. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair.

Osnov za tematsko i funkcionalno spajanje ovih, naizgled protivrečnih, manifestacija u jedinstvenu, organski kompaktnu sajamsku celinu, leži u shvatanju i prihvatanju suštinske povezanosti energetske i ekološke sudbine našeg lokalnog i globalnog okruženja, u formiranju sinergičke logističke platforme za shvatanje fenomena energije, energetske efikasnosti i brojnih rizika u vezi sa očuvanjem životne sredine.

Kao najrespektabilnija regionalna sajamska manifestacija koja se bavi ovom problematikom, Energetika 2019. će i u izlagačkom i u sveobuhvatnom konferencijskom programu potencirati rešenja u vezi sa obnovljivim izvorima energije, tržištem električne energije, investicijama i tehnološkim inovacijama u energetici (vetroparkovi, hidroelektrane, mini-hidroelektrane), energetskom efikasnošću, proizvodnjom biomasa i biogasa, sistemima za daljinsko grejanje, e-mobilitijem i sl.

I EcoFair je reprezentativni gravitacioni regionalni oslonac različitih činilaca iz sistema zaštite životne sredine – institucija, proizvođača opreme, distributera, reciklera, operatera, deponija, komunalnih preduzeća, generatora otpada, lokalnih samouprava. Njihova zajednička preokupacija su sistemi i kompleksni mehanizmi zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na „zelenoj ekonomiji“, industriji reciklaže, obnovljivim izvorima energije, upravljanju otpadom, regionalnim ekološkim integracijama, berzi otpada i trgovini otpadom, sekundarnim sirovinama, upotrebi otpada u energetske svrhe itd.

Konačno, u istom terminu i na istom mestu, održava se i 7. Međunarodni sajam pametnih tehnologija – iSEC, koji predstavlja visoke tehnologije i savremena IT rešenja u oblasti nadzora, monitoringa, senzorske detekcije i merenja, automatizacije, bezbednosti, te softversko-hardverskih pametnih rešenja u okviru raznovrsnih oblasti.

Očekuje se da i ove godine, snagom nesumnjivog regionalnog autoriteta, ove sajamske manifestacije povežu više od 150 direktnih ili indirektnih učesnika različitih formata, iz dvadesetak zemalja. O izrazito poslovnom karakteru ovih sajmova govori i prošlogodišnjih više od 6.000 domaćih i inostranih posetilaca, naročito profesionalaca, ali i oko 2.000 registrovanih poslovnih posetilaca na B2B portalu, kojima su i ove godine na raspolaganju sve prednosti B2B komunikacije posredstvom portala.

Sajmovi Energetika 2019. i EcoFair 2019. održavaju se u hali 1 Beogradskog sajma. Radno vreme sajmova je od 10 do 17 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 400 dinara, a parkinga 150 dinara po satu.