Hala 3 je pravougaonog oblika sa lučnim zidovima.

Po kraćim stranama hala ima dva nivoa i galeriju, od kojih se suterenski nivo koristi za magacin i pomoćne prostorije, a prizemlje i galerija za izlaganje.

Hala je pokrivena ljuskastom konstrukcijom od armiranog betona. Maksimalna visina u temenu hale 20,32 m.

Svi obimni zidovi izložbenog prostora hale (sem dela prizemlja pod galerijom) su u staklu od poda do kalote.

Ukupna površina je 8.109 m2, od čega je izložbena površina 4.438 m2. Hala ima grejanje i ventilaciju.

Parter

Tehnički podaci:

 • Površina za izlaganje 3.510 m2
 • Ulazna vrata (Vitvang) maksimalna dimenzija 865 x 555 cm
 • Teretna vrata do Upravne zgrade maksimalna dimenzija 370 x 390 cm
 • Teretna vrata ka Bulevaru do Upravne zgrade maksimalna dimenzija 475 x 440 cm
 • Teretna vrata ka Bulevaru bliže Hali 2 maksimalna dimenzija 500 x 425 cm
 • Vrata ka Hali 2 maksimalna dimenzija 245 x 300 cm
 • Pod, betonska ploča sa cementnom košuljicom , nosivost 2.000 kg/m2
 • Maksimalna visina u temenu hale 20,32 m
 • Maksimalna visina uz zid pod galerijom 3,75 m
 • Dovod jake struje za demonstracije 3 x 380 V, 50 Hz
 • Dovod jake struje za rasvetu 220 V, 50 Hz
 • Telefonska instalacija postoji
 • Dovod i odvod vode za demonstracije na određenim mestima
 • Opšta rasveta hale nije dovoljna za rasvetu štandova
 • Priključak na struju na svakom mestu

Galerija

Tehnički podaci:

 • Površina za izlaganje 928 m2
 • Za galeriju nema lifta, niti mogućnosti za izlaganje većih i težih predmeta
 • Pod teraco, nosivost 650 kg/m2
 • Maksimalna visina bočnog dela galerije 3 m
 • Dovod jake struje za demonstracije 3 x 380 V, 50 Hz
 • Dovod jake struje za rasvetu 220 V, 50 Hz
 • Telefonska instalacija postoji
 • Dovod i odvod vode za demonstracije ne postoje
 • Opšta rasveta dovoljna za rasvetu štandova
 • Priključak na struju na svakom mestu