Hala 2 je projektovana iz dva spojena kvadratna dela, svaki u dve etaže, od kojih se tri etaže koriste kao izložbena površina, a četvrta za magacine i pomoćne prostorije.

Hala ima i galeriju iznad dva nivoa.

Oba dela hale pokrivena su ljuskastom konstrukcijom od armiranog betona debljine 9 cm. Maksimalna visina hale u temenu je 22,62 m.

Svi obimni zidovi izložbenog prostora, izuzev dva zida u nivou B, su u staklu od poda do kalota.

Ukupna površina hale je 14.427 m2, od čega se za izložbenu površinu koristi 9.239 m2, a klub poslovnih ljudi 1.192 m2.

Hala ima grejanje i ventilaciju.

Nivo A

Tehnički podaci:

Površina za izlaganje 2.921 m2

 • Teretna ulazna vrata ka Bulevaru maksimalna dimenzija 500 x 585 cm
 • Teratna ulazna vrata ka Hali 1A maksimalna dimenzija 355 x 485 cm
 • Pod, betonska ploča sa cementnom košuljicom, nosivost 800 i 1.200 kg
 • Maksimalna visina u temenu hale 22,6 m
 • Maksimalna visina uz zid pod galerijom 5,65 m
 • Dovod jake struje za demonstracije 3 x 380 V, 50 Hz
 • Dovod jake struje za rasvetu 220 V, 50 Hz
 • Telefonska instalacija postoji
 • Dovod i odvod vode za demonstracije na određenim mestima
 • Opšta rasveta nedovoljna za rasvetu štandova
 • Priključak na struju na svakom mestu

Nivo B

Tehnički podaci:

Površina za izlaganje 3.080 m2

 • Teretna ulazna vrata, maks. dimenzija 520 x 435 cm
 • Pod, betonska ploča sa cementnom košuljicom, nosivost 2.000 kg/m2
 • Maksimalna visina do plafona 5,17 m
 • Najmanja visina do ventilacije 4,15 m
 • Dovod jake struje za demonstracije 3 x 380 V, 50 Hz
 • Dovod jake struje za rasvetu 220 V, 50 Hz
 • Telefonska instalacija postoji
 • Dovod i odvod vode za demonstracije na određenim mestima
 • Opšta rasveta nedovoljna za rasvetu štandova
 • Priključak na struju na svakom mestu

Nivo C

Tehnički podaci:

Površina za izlaganje 2.626 m2

 • Teretni lift dim. 285 x 220 x 200 cm, nosivosti 1.000 kg
 • Pod, betonska ploča sa cementnom košuljicom, nosivost 1.200 kg/m2
 • Maksimalna visina u temenu hale 19,92 m
 • Maksimalna visina uz zid pod galerijom 2,95 m
 • Dovod jake struje za demonstracije 3 x 380 V, 50 Hz
 • Dovod jake struje za rasvetu 220 V, 50 Hz
 • Telefonska instalacija postoji
 • Dovod i odvod vode za demonstracije na određenim mestima
 • Opšta rasveta nije dovoljna za rasvetu štandova
 • Priključak na struju na svakom mestu

Galerija Hale 2

Tehnički podaci:

 • Dužina galerije dela ka Hali 1A je 41 m
 • Širina galerije dela ka Hali 1A je 14,1 m
 • Visina galerije ka Hali 1A od poda je 3,6 m