MEAN WELL Srbija / Fox Electronics је једини званични дистрибутер MEAN WELL напајања за Србију произвођача MEAN WELL Тајван.

Компанија Mean Well је препозната као носилац и интегратор иновативног техничко-технолошког решења сублимираног у оквирима концепта „продавнице без продавца“. Окупљајући широку палету врхунских стручњака из сегмента електронике, сектора ИТ као и савременог менаџмента и маркетинга, компанија Mean Well развија производе у оквирима наведеног концепта под окриљем компаније Sabel international, која је уједно и власник пројекта.

На сајму iSEC 2019. Mean Well представља smart-shop, концептуално решење горућих проблема малих продавница у сегменту велепродаје, у пракси препознатих као киосци. Овај модуларни систем је заснован на примени иновативних, паметних дигиталних и аутоматизованих решења, па је управо због тога назван паметна продавница (smart-shop). У њему се успешно примењују технологије AI, Big data и Open data, које овај производ чине IoT Ready, тј. спремним за увезивање у инфраструктуру “паметних градова“.

Основне карактеристике smart-shopa су постојање више од једног продајног места уз потпуно укидање или значајно смањење броја продаваца, плаћање новчаницама, платним картицама и мобилним телефоном и неограничено радно време (24/7/365). Представља примењени концепт интерактивног односа са купцима (Internet of Things Ready) кроз аутоматско препознавање пола и узраста купца (AI), интерактивно подешавање понуде производа у реалном времену у зависности од профила купца, могућност приказивања персонализованих реклама прилагођених профилу сваког појединачног купца, као и спремност за повезивање и аутоматску комуникацију са паметним кућама (Big Data). Омогућује паметну подршку пословању праћењем и анализом потрошње и навика купаца, оптимизацијом набавке, попуне артиклима, економизацију трошкова логистике као и конкретном спецификацијом потрошње и потражње према појединачним артиклима на свим микро локацијама.

Smart-shop је аутентично, ново и до сада непостојеће решење на тржишту, те као такво представља праву новост и иновацију, без стварне конкуренције на тржишту.