Hala 5 je višenamenskog karaktera sa mogućnostima organizovanja širokog spektra događaja kao što su kongresi, seminari, koncerti, predstave, promocije, sajmovi, izložbe i drugo.
Hala se nalazi naspram hale 3, u nizu hala pored reke Save.

Renovirana je početkom 2009. godine.

Projektovana u jednom nivou, pravougaonog oblika sa nosećom i krovnom konstrukcijom od čeličnih prefabrikovanih elemenata. Fasadni zidovi su izrađeni u sistemu aluminijumske konstrukcije sa termoizolacionim staklom i od Hunter-Douglas panela sa zvučnom i termičkom izolacijom.

Glavni ulaz je formiran kao naglašeni čeono postavljen portal kome se pristupa direktno sa sobraćajnice u krugu sajma.

Parking prostor se nalazi ispred hale.

Tehnički ulaz je sa leve, dok su sanitarni blok i protivpožarna vrata sa desne strane hale.

Hala poseduje instalaciju grejanja i klimatizacije kao i mogućnost korišćenja priključaka struje, vode, telefona i interneta.

Prizemlje

Tehnički podaci:

 • Površina za izlaganje 2409m2
 • Glavna automatska klizna ulazna vrata, 4 komada: širina 180cm, visina 225cm
 • Teretna vrata: širina 390cm, visina 540cm
 • Bočna protivpožarna dvokrilna vrata: širina 280cm, visina 240cm
 • Pod betonski, max. nosivost 2000kg/m2
 • Max. visina u srednjeg dela hale H=6m
 • Max. visina  bočih delova hale H=5m
 • Dovod jake struje za demonstracije eksponata na svakom mestu 3×380 V, 50 Hz
 • Dovod jake struje za rasvetu na svakom mestu 220 V, 50 Hz
 • Telefonska i internet instalacija na svakom mestu
 • Instalacija dovoda i odvoda vode na mestima priključaka
 • Opšta rasveta nedovoljna za rasvetu štandova