Struktura zaposlenih

Stručna spremaBroj sistematizovanih izvršilaca na svim radnim mestimaBroj zaposlenih na neodređeno vremeBroj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnikaBroj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika)Broj lica angažovanih van radnog odnosa
Visoka/65/31
Viša/16/1/
Srednja/69/53
Niža/2///
Ukupno/152/94

Struktura odliva i priliva zaposlenih

Stručna spremaBroj zaposlenih kojima je prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godiniBroj novozaposlenih na neodređeno vreme i broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godiniBroj lica za koja nije realizovana dobijena saglasnost Komisije u prethodnoj kalendarskoj godiniBroj zaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u tekućoj kalendarskoj godini u okviru 70%Broj zaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u tekućoj kalendarskoj godini iznad 70%
Visoka3////
Viša1////
Srednja1//2/
Niža/////
Ukupno5//2/