ime i prezime / funkcijatelefone-mail
Danka Selić
direktor
+381 (0)11 2655-001danka.selic@sajam.rs
Gorica Škipina
zamenik direktora
+381 (0)11 2655 548gorica.skipina@sajam.rs
Miloš Opsenica
direktor Sektora organizaciono tehničke podrške i logistike
+381 (0)11 2655-511milos.opsenica@sajam.rs
Slavko Jovanović
direktor Sektora za finansijske, pravne i opšte poslove
+381 (0)11 2655-502slavko.jovanovic@sajam.rs
Avro Osmajlić
direktor Sektora komercijalnih poslova
+381 (0)11 2655-003avro.osmajlic@sajam.rs
Aleksandar Ivković
pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova
+381 (0)11 2655-718aleksandar.ivkovic@sajam.rs
Dejan Milutinović
savetnik za korporativne poslove
+381 (0)11 2655-622dejan.milutinovic@sajam.rs
Tatjana Blagojević
šef kabineta direktora
+381 (0)11 2655-513tatjana.blagojevic@sajam.rs