Hala 4 je armirano-betonske konstrukcije pravougaonog oblika dim. 112,00 x 76,00 m.

Hala ima 3 nivoa.

Prizemlje služi za izlaganje i pod galerijom ima visinu od 3,80 m, a u srednjem delu je visina 8,70 m. Spojena je sa halom 1 prelaznim delom.

Parter

Tehnički podaci:

Površina za izlaganje 8.320 m2

 • Teretna vrata ka Hali 1 do Save maksimalna dimenzija 365 x 380 cm
 • Ulazna vrata ka izlaznim rampama (Vitvang) maksimalna dimenzija 790 x 300 cm
 • Teretna vrata ka izlaznim rampama maksimalna dimenzija 390 x 380 cm
 • Teretna vrata ka Hali 1 (ka Bulevaru) maksimalna dimenzija 575 x 340 cm
 • Teretna vrata ka Hali 1 (ka Savi) maksimalna dimenzija 645 x 340 cm
 • Pod betonski, nosivosti 2.000 kg/m2
 • Visina u sredini hale 8,70 m
 • Visina pod galerijom 3,80 m
 • Dovod jake struje za demonstracije eksponata na svakom mestu 3 x 380 V, 50 Hz
 • Dovod jake struje za rasvetu na svakom mestu 220 V, 50 Hz
 • Telefonska instalacija postoji na svakom mestu
 • Dovod i odvod vode postoje na svakom mestu sem u prelaznom delu
 • Opšta rasveta nedovoljna za rasvetu štandova

Galerija

Tehnički podaci:

Površina za izlaganje 3.345 m2

 • Teretni lift 210 x 150 x 250 cm nosivost 1.500 kg
 • Pod betonski nosivost 800 kg/m2
 • Maksimalna visina galerije, strana od Bulevara do grede 3,75 m, a do reflektora 3,5 m
 • Maksimalna visina galerije (strana do Hale 1) do reflektora 4,1 m
 • Širina prolaza ka Hali 1 od stepenica do zida ka Bulevaru 7,25 m, a visina 2,3 m
 • Širina prolaza ka Hali 1 od stepenica do zida ka Savi 4,85 m, a visina 2,7 m
 • Dovod jake struje za demonstracije na svakom mestu 3 x 380 V 50 Hz
 • Dovod jake struje za rasvetu na svakom mestu 220 V 50 Hz
 • Telefonska instalacija mogućna na svakom mestu
 • Dovod i odvod vode mogućni na svakom mestu, sem u prelaznom delu
 • Opšta rasveta nedovoljna za rasvetu štandova