Beogradski sajam je organizovan tako da svakom Izlagaču nudi kompletnu uslugu na jednom mestu.

Jedan od mnogih vidova usluga Beogradskog sajma je i izgradnja i uređenje izložbenog prostora koji obavlja Projektni biro kao sastavni deo Komercijalnog sektora.

Izgradnja štandova, izložbi, prezentacija i drugih događaja se obavlja kako u okviru sajamskog prostora, tako i van njega.

Tim Projektnog biro čine četiri arhitekte, četiri tehničara i dvoje menadžera prodaje i usluga.

Za izgradnju štandova i izložbi Projektni biro koristi sledeće vrste sistemskih konstrukcija:

  1. Standardna konstrukcija – Trisy System
  2. Sistem velikih raspona – Syma Molto 90
  3. Spratna konstrukcija – Syma Standard
  4. Spratna konstrukcija – Syma Orbit

Tipski projekti

Paket usluga STANDARD

Paket usluga MOLTO