Ovaj dokument sadrži Uslove pod kojima možete koristiti sajtove www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, i www.belgradefair.com.

Sajam smatra da ste pristupanjem i pregledanjem materijala na sajtovima i svim drugim vidovima interakcije sa sajtovima www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs i www.belgradefair.com u potpunosti pročitali, shvatili i prihvatili Uslove korišćenja sajtova www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs i www.belgradefair.com koji se nalaze u ovom dokumentu.

Ako ne prihvatate Uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite ovaj sajt.

Prihvatanje Uslova korišćenja

Prihvatanje Uslova korišćenja podrazumeva da svim svojim akcijama na sajtovima www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs i www.belgradefair.com svim informacija koje ostavljate, narudžbinama i servisnom podrškom koju ostvarite, korespondenciji u bilo kom obliku kako sa predstavnicima Sajma, tako i sa drugim korisnicima sajtova www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs i www.belgradefair.com u potpunosti odgovarate za svoje postupke po svim važećim propisima.

Postupci korisnika koji pristupaju sajtu van teritorije Republike Srbije moraju biti u skladu sa važećim propisima države iz koje posetilac dolazi.

Za sva pojašnjenja možete nam se obratiti na info@sajam.rs.

Ograničenja pri upotrebi

Sajam zadržava sva autorska prava nad kompletnim materijalom objavljenim na sajtovima www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs i www.belgradefair.com. Materijal ne sme biti kopiran, reprodukovan, distribuiran, prenešen na lokalni računar, prikazan na javnim projekcijama, poslat ili transmitovan u bilo kojoj formi, bilo kojim sredstvom, uključujući, elektronske, mehaničke ili bilo koje druge oblike bez prethodne saglasnosti od strane Sajma i ugovorenih prava.

Sajam daje saglasnost da se prikaže, kopira, distribuira i prenese na lokalni računar materijal sa ovog sajta samo za ličnu, ne-komercijalnu upotrebu, ali je pri tome zabranjeno menjanje sadržaja materijala kao i polaganje autorskog pravo nad tim materijalom.

Sajam ne dozvoljava pravljenje “mirror” sajtova sa svojim materijalom. Svaka ne-autorizovana upotreba bilo kog materiala koji se nalazi na ovom sajtu može povrediti autorska prava, prava privatnosti, zakone o trgovačkim markama ili neki drugi Copyright, shodno važećim domaćim i internacionalnim propisima.

Zaštićeni znaci

Imena proizvoda, kompanija i usluga, kao i svi drugi promovisani nazivi su zaštićeni znaci njihovih vlasnika. Sajam zadržava pravo nad korišćenjem i zaštitom svih svojih zaštićenih znakova po važećim domaćim i internacionalnim propisima.

Pravila dalje transmisije

Sve podatke koje ostavite na sajtovima www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs i www.belgradefair.com koristićemo u skladu sa Politikom zaštite privatnosti Beogradskog sajma.

Sva odobrenja doznačena korisnicima na osnovu ugovora od strane Sajma, ne mogu se preneti na treća lica.

Izmena uslova korišćenja

Sajam može u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeniti Uslove korišćenja sajtova www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs i www.belgradefair.com. Koristeći ove sajtove obavezujete se da ćete periodično posećivati segment sajta sa Uslovima korišćenja kako bi uvek bili informisani o aktuelnim pravilima.

Copyright (Zaštita autorskih prava)

Autorska prava celokupnog materijala na ovom sajtu, zadržana su od strane Sajma ili od strane originalnog kreatora materijala.

Zaštita privatnosti

Sajam poštuje Vašu privatnost

U okviru poslovanja, prikupljamo i čuvamo Vaše informacije i primedbe dostavljene sa Vaše strane, da bi poboljšali našu uslugu i omogućili Vam prijatnije iskustvo u interakciji sa našim poslovnim servisima. To podrazumeva procesiranje Vaše prijave i narudžbine, pružanje raznih usluga, pružanje tehničke podrške, dostavljanje vesti o novim proizvodima i uslugama i razmatranje Vaših primedbi i sugestija.

Sajam ni na koji način neće zloupotrebiti informacije dostavljene sa Vaše strane.

Pri redirekciji sa www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs, www.belgradefair.com na bilo koji spoljašnji sajt, Sajam ni u kom smislu ne odgovara za sajtove van adrese www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs i www.belgradefair.com.