Osnovna delatnost kompanije YUNIRISK je zbrinjavanje industrijskog otpada. Koristeći MID-MIX patentiranu tehnologiju, Yunirisk je u stanju da tretira najrazličitije vrste opasnog industrijskog otpada tako što ih prevodi u nov, po ljude i prirodu bezopasan materijal koji su nazvali „neutral“, koji ima upotrebnu vrednost i koji se može koristiti za različite namene.

Njihova tehnološka linija omogućava da se od ulaznih, bilo tečnih, čvrstih, muljevitih otpada dobija kao finalni proizvod materijal koji može da se odlaže u prirodi i predstavlja neopasnu materiju koja ne zagađuje i ne devastira životnu okolinu. Od tog materijala se prave betonski i opekarski proizvodi, podloge za izgradnju puteva, služe kao dodatak čvrstim i industrijskim gorivima, u proizvodnji asfalta i briketa, može da i ide u cementaru kao aditiv, dodatak u proizvodnji cementa.

MID-MIX tehnologija je priznata i patentirana u EU gde se sa velikim uspehom i primenjuje. Zbog toga je ova kompanija prirodan i pouzdan partner svakoj industriji koja na kraju svog ciklusa, između ostalog, generiše i opasan industrijski otpad.