U utorak 4. novembra, u Hali 1 Beogradskog sajma, svečano su otvoreni 17. Međunarodni sajam energetike i 18. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair. Ove godine pridružio im se 1. Međunarodni sajam komunalnih tehnologija – CTF.

Označavajući početak rada ovih manifestacije u ime i matičnog Ministarstva i Ministarstva zaštite životne sredine, potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije prof. dr Zorana Mihajlović insistirala je na organskoj povezanosti energetike i ekologije, nazivajući dva nadležna ministarstva „sestrama“. Rekla je da samo zajedno ova dva ministarstva mogu da prave, definišu i realizuju Zelenu agendu.

„Moguće je da Srbija ima više električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora, moguće je i da i bolje i jače čuvamo našu životnu sredinu, moguće je i da imamo mnogo više zaštićenih prostora, moguće je i da se uspešnije bavimo energetskom efikasnošću, i sve smo to dokazali tokom prethodne dve godine. Ali, u kontekstu ova dva sajma, važno je da se sretnu svi, proizvođači sa korisnicima i potrošačima, i da se upoznaju sa osnovama, sa zakonodavnim okvirima koje je ova država napravila. Sve može da se uradi u našoj državi i našim domaćinstvima, samo treba proveriti kako najbolje i najbrže“, rekla je ona.

Ministarka Mihajlović je, potcrtavajući da energetski sektor vapi za investicijama, pozvala i velike kompanije prisutne na sajmu, uključujući i državne, da dobro predstave svoje planove, jer zainteresovanih za njih sigurno ima.

Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije, naglasila je da je Ecofair značajan i zbog toga što javnost ima priliku da se obavesti šta Vlada Srbije čini u ovoj izuzetno značajnoj oblasti života. Rekla je da je „Vlada Srbije prihvatila Zelenu agendu za zapadni Balkan i samim tim mi smo odredili naš pravac. U prethodnom periodu doneli smo izuzetno važne zakone i podzakonske akte.“

„Ministarstvo zaštite životne sredine izuzetno je posvećeno poboljšanju kvaliteta vazduha, unapređenju upravljanja čvrstim otpadom i izgradnji zelene infrastrukture, odnosno nedostajućoj kanalizacionoj mreži i postrojenjima za preradu otpadnih voda. Menjali smo širom Srbije kotlarnice u javnim ustanovama, a tu mogućnost smo subvencionisali i građanima kad su u pitanju individualna ložišta. Čistili smo divlje deponije, zatvarali stare i nesanitarne deponije i te prostore ozelenjavali i rekultivisali. U cilju očuvanja prirode proširivali smo teritoriju pod zaštitom.

U saradnji sa evropskim partnerima realizovali smo projekat separacije otpada i edukacije građana u 17 gradova i opština širom Srbije”, naglasila je ministarka Vujović.

Malgožata Golinjska, državna sekretarka i zamenica ministra u Ministarstvu za klimu i životnu sredinu Republike Poljske, i sama učesnica poslovnog foruma „Podsticanje zelenog – Srbija i Poljska ka pametnoj i ekološki prihvatljivoj ekonomiji“ u organizaciji Privredne komore Srbije, naglasila je da Poljska podržava Srbiju na njenom evropskom putu, uključujući i energetski kontekst. Rekla je da su klimatske promene i zaštita biodiverziteta univerzalni problem koji se rešava udruženim snagama međunarodne zajednice. Kao osmi partner Srbije po obimu saradnje, Poljska u tome ima značajan udeo.

Isto tako, kao zemlja sa velikim iskustvom u rešavanju tih problema, Poljska je spremna da ga podeli sa Srbijom. “Od 2004. kada smo postali članica EU izgradili smo 1.000 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, 100 postrojenja za preradu otpada…“, rekla je ona naglašavajući da je svaka investicija koja čuva prirodna nacionalna bogatstva dragocena.

Sajam energetike je najveći godišnji regionalni skup kompanija, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva.

Мanifestacija posebno akcentuje obnovljive izvore energije, unapređenje energetske efikasnosti, investicije u energetici. U međunarodnom energetskom kontekstu naglašen je poslovni i tržišni karakter sajma. To je prilika da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije, lokalna samouprava i svi drugi relevantni pa i oni najbitniji činioci.

Sajam ekologije Ecofair аkcentuje finansiranje i upravljanje projektima u sektoru zaštite prirodne sredine, investicione projekte i upravljanje otpadom, prečišćavanje i upravljanje otpadnim vodama, industrijsku bezbednost te domaće zakonodavstvo u vezi sa ovom problematikom. Suština kompletne agende ove sajamske manifestacije je ultimativno zahtevanje i promocija ekološki prihvatljivog ponašanja kao načina života.

Uporedo sa ovim dvema manifestacijama održava se i 1. Međunarodni sajam komunalnih tehnologija – CTF, koji ima poslovno-edukativni karakter a cilj mu je da poveže ključne aktere u komunalnim delatnostima, proizvođače, kupce, inženjerski kadar.

Sajmovi će biti otvoreni od utorka do četvrtka, od 4. do 6. oktobra 2022.

Radno vreme sajmova energetike i ekologije je od 10 do 17 časova.

Pojedinačna ulaznica košta 400 dinara, grupna 250 dinara, a parking u sajamskom krugu plaća se 150 dinara po satu.