Основна делатност компаније YUNIRISK је збрињавање индустријског отпада. Користећи MID-MIX патентирану технологију, Yunirisk је у стању да третира најразличитије врсте опасног индустријског отпада тако што их преводи у нов, по људе и природу безопасан материјал који су назвали „неутрал“, који има употребну вредност и који се може користити за различите намене.

Њихова технолошка линија омогућава да се од улазних, било течних, чврстих, муљевитих отпада добија као финални производ материјал који може да се одлаже у природи и представља неопасну материју која не загађује и не девастира животну околину. Од тог материјала се праве бетонски и опекарски производи, подлоге за изградњу путева, служе као додатак чврстим и индустријским горивима, у производњи асфалта и брикета, може да и иде у цементару као адитив, додатак у производњи цемента.

MID-MIX технологија је призната и патентирана у ЕУ где се са великим успехом и примењује. Због тога је ова компанија природан и поуздан партнер свакој индустрији која на крају свог циклуса, између осталог, генерише и опасан индустријски отпад.