VIS COMPANY d.o.o. je privatno preduzeće koje je najveći proboj na tržištu ostvarilo svojim proizvodima u oblasti pasivne zaštite od požara. U stalnoj proizvodnji ima više od 20 različitih proizvoda sa mnogo podvarijanti, koje pravi u sopstvenom pogonu na Altini.

Kompanija je, orijentisana na domaće klijente, razvila seriju evaporativnih autonomnih jedinica za vlaženje vazduha, koji omogućavaju efikasno vlaženje sa preciznom kontrolom i regulacijom nivoa vlage kroz širok spektar aplikacionih zona. Njihov ovlaživač vazduha je odličan izbor za održavanje potrebne vlažnosti vazduha u prostorima različitih namena, kao što su industrija hrane i skladištenje namirnica (voće, povrće), štamparska industrija, drvoprerađivačka industrija i proizvodnja nameštaja, muzeji, računski centri, proizvodnja pečuraka i svuda gde se traži vlažnost vazduha u kontrolisanim parametrima.

ViS Company

Od 2012. godine potpuno je osvojena proizvodnja filtera za pasivnu filtraciju vazduha u sistemima KGH ili postrojenjima komercijalne namene a u cilju zaštite životne sredine i radnog okruženja. Kompanija raspolaže kapacitetima za proizvodnju osnovnih tipova grubih i finih filtera u izvedbi panelni, kasetni ili vrećasti. Klase materijala koje su u upotrebi su od G2 do F9. Takođe, nudi i apsolutne filtere klase E10 do H14 od Eurovent sertifikovanih proizvođača.