16. Međunarodni sajam energеtike,17. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair i 42. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu, biće održani od 23. do 25. novembra, u hali 2 Beogradskog sajma.

Ovaj koktel reprezentativnih sajamskih manifestacija, treba da u okolnostima pandemije i obavezujućih epidemioloških mera, ukaže na suštinsku povezanost energetske, ekološke i zaštitne osnove opstanka celokupne ljudske civilizacije i da bude jedinstvena i sinergična logistička platforma za odgovore na neka od najvažnijih pitanja današnjice – energije, energetske efikasnosti, životne sredine, rizika, problematike vanrednih situacija i zaštite na radu.

Sajam energetike je respektabilna sajamska manifestacija sa UFI licencom, najveći godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva, regionalni integrativni predvodnik u povezivanju svih segmenata i faktora energetskog sektora u regionu i ovom delu Evrope uopšte.

Programsku okosnicu sajma čine proizvodnja i eksploatacija, obogaćivanje, distribucija, transport, skladištenje ili neposredno korišćenje i postojećih i potencijalnih prirodnih resursa i izvora energije, ali i naučno-istraživački rad, pametne tehnologije, ušteda energije, energetska efikasnost, obrazovna podrška i sve druge oblasti koje su deo energetskog temelja i pokretač celokupnog privrednog i javnog života zemlje i regiona.

U kontekstu aktuelnih kapitalnih projekata u sektoru gasne infrastrukture, te revitalizacije i restrukturiranja kapaciteta u sektorima fosilnih goriva, ova reprezentativna specijalizovana sajamska manifestacija posebno akcentuje obnovljive izvore energije i unapređenje energetske efikasnosti.

U izlagačkom programu učestvuju brojne kompanije i institucije koje pokrivaju širok spektar energetskih sektora i delatnosti, od kapitalnih poput Srbijagasa – Novi Sad, koji promoviše svoje aktuelne projekte, preko proizvodnih kao što su Sitel – Mikroelektronika, Enel – Jugotrade, EWG i Meter and Control, specijalizovanih u proizvodnji pametnih brojila za domaćinstva i industriju, i u oblasti softvera za daljinsko upravljanje potrošnjom električne energije; ili Bes Heat Pump iz Sente, koja predstavlja proizvodnju i razvoj toplotnih pumpi robne marke Bes, održivu eksploataciju obnovljivog izvora energije i industrijsku automatizaciju pomoću računskih sistema komande; ili Kness Group iz Ukrajine, sa svojim solarnim energetskim projektima; pa do već svetski priznatog H Bridges udruženje studenata Elektrotehničkog fakulteta, koji promoviše nagrađene projekte svojih studenata iz oblasti energetske efikasnosti…

Pokrovitelj Sajma energetike je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije.

Sajam energetika i EcoFair

ECOFAIR, međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa, posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine sa posebnim akcentom na “cirkularnoj” i “zelenoj” ekonomiji, industriji reciklaže, upravljanju otpadom, komunalnim tehnologijama, zaštiti prirode i zaštiti prirodnih resursa od zagađenja.

Tematski okvir sajamske agende potcrtava ekološki prihvatljivo ponašanje kao način života. U najavi su akcenti na finansiranju i upravljanju projektima u sektoru zaštite prirodne sredine, investicionim projektima i upravljanju otpadom, prečišćavanju i upravljanju otpadnim vodama u Srbiji, industrijskoj bezbednosti. Poseban segment čine dometi domaćeg zakonodavstva (sa kapitalnim finansijskim efektima), jer se čak 30 odsto normativnog dela pregovaračkog procesa u hodu približavanja Evropskoj uniji odnosi na ekološku problematiku.

I ovaj sajam pokriva čitav spektar delatnosti izlagača i interesovanja posetilaca, poput promocije programa ozelenjavanja Srbijašuma; uređaja za zaprašivanje komaraca, električnih usisivača za sakupljanje lišća, malih vozila za odnošenje smeća Gradske čistoće; komunalnog asortimana najnovije generacije Plastik Gogića iz Inđije ili električnih bicikala i rikši firme E-prime, koje će na stazi u hali čak moći i da se probaju i sl.

Pokrovitelj Sajma ekologije je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.

112 EXPO, međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu, predstavlja prezentaciju svih društvenih i privrednih potencijala namenjenih suprotstavljanju nepredvidivim i neočekivanim vanrednim događajima i vanrednim situacijama koje ugrožavaju ljudske živote i imovinu. Bavi se prevencijom i zaštitom ljudi i imovine od prirodnih katastrofa i nepogoda i ljudskog nemara, te bezbednošću i zdravljem na radu i hitnim medicinskim zbrinjavanjem. Radi se, između ostalog, o specijalnim vatrogasno-spasilačkim vozilima i spravama za detekciju i gašenje požara i spasavanje, aparatima i opremi za reagovanje u vanrednim situacijama, merenje i detekciju u slučaju tehničko-tehnoloških akcidenata, opremi za spasavanje, bezbednosti radnog mesta i proizvoda. Posebno mesto izlagači poklanjaju sredstvima i opremi za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu.

Kao primeri izlagačke agende na sajmu 112 Expo mogu da posluže Horoszcoop iz Sente, ovlašćeni zastupnik i serviser za Magirus vatrogasna vozila i lestve, Pioneer pumpe visokog učinka i Heros vatrogasna vozila; Vatrosprem proizvodnja Beograd, specijalizovano preduzeće za proizvodnju vatrogasnih vozila, protivpožarnih aparata, komunalnih vozila i dr.; Albo iz Zemuna, koji predstavlja ličnu zaštitnu opremu, pružanje stručne pomoći pri izboru opreme i kompletne postprodajne usluge, ili Ringtel, Beograd, koji se bavi telekomunikacijama i uslugama za vatrogasce, IP telefonijom i uslugama za call centre…

Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

SERVISNE INFORMACIJE

Radno vreme sajmova je od 10 do 17 časova.

Ulaz za posetioce je besplatan.

Izlagači i posetioci su dužni da se pridržavaju aktuelnih epidemioloških mera.