Prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike

U utorak 23. novembra, u hali 2 Beogradskog sajma, svečano su otvorena čak tri tradicionalna sajma međunarodnog ranga: 16. Međunarodni sajam energetike, 17. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair i 42. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu – 112 Expo.

Povodom otvaranja Sajma energetike, potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike prof. dr Zorana Mihajlović rekla je da je 2021. godina prekretnica u sektoru energetike, s obzirom na to da se Srbija priključila energetskoj tranziciji, da želi da postane lider u regionu u tom procesu, a energetika pokretač rasta i razvoja cele privrede.

“Ovaj sajam je značajan jer u doba pandemije virusa COVID-19 moramo da učinimo sve da zaštitimo prirodu, da osiguramo energetsku bezbednost, da povežemo privatni i državni sektor i da napravimo veliki korak ka energetskoj tranziciji. Nema važnije teme danas ni u svetu, a ni u Srbiji, od energetske bezbednosti i borbe protiv klimatskih promenaod pitanja kako da imamo dovoljno energije, a da je obezbedimo na održiv način.”

“Za Srbiju je 2021. godina jako važna, jer predstavlja prekretnicu za sektor energetike, jer se ove godine zaista uključujemo u zelenu energetsku tranziciju u koju je veći deo zemalja uveliko krenuo. Srbija treba da bude deo tog voza zelene revolucije”, kako bismo u decenijama koje dolaze imali dovoljno energije, po održivim cenama, i sve to uz stalno unapređenje životne sredine. Prve korake smo već napravili. Doneli smo nove zakone, kako bismo ohrabrili nove investicije koje nismo imali prethodnih 30 godina, koliko je prošlo od kad je izgrađena poslednja velika termoelektrana ili hidroelektrana.”

“Počeli smo izradu glavnih strateških dokumenata, integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Srbije za period do 2030. godine, sa projekcijama do 2050. godine i strategije razvoja energetike Srbije za period do 2040. godine, sa projekcijama do 2050. godine. Napravili smo i novi plan investicija, koji predviđa izgradnju velikih i srednjih hidroelektrana, novih kapaciteta za proizvodnju energije iz OIE, izgradnju gasnih elektrana, dodatne kapacitete za skladištenje energije, kao i razvoj vodoničnih tehnologija”, rekla je potpredsednica Vlade.

Naglasila je da će investicije u energetici dovesti do značajnog povećanja energetske efikasnosti, s obzirom na to da Srbija danas troši četiri puta više energije od proseka EU, da će do 2040. godine udeo OIE biti najmanje 40 odsto i da će realizacija svih planiranih projekata umanjiti godišnju emisiju CO2 za oko 23 miliona tona, sa 53 miliona tona koliko je bila u 2019. godini.

“Zelena agenda je generacijsko pitanje i pitanje doprinosa svih nas. Država će postaviti okvir, utvrditi ciljeve, obezbediti novac za ulaganje u velike kapacitete, izdvojiti još više novca za sufinansiranje povećanja energetske efikasnosti u domaćinstvima i postavljanje solarnih panela. Zelena agenda daje neograničene mogućnosti za razvoj, za angažovanje fakulteta, instituta, inženjera i ostalih stručnjaka koji bi radili na najmodernijim tehnologijama i učestvovali u oblikovanju energetske budućnosti Srbije”.

Mihajlovićeva je na kraju pozvala i lokalne samouprave i građane da se prijavljuju na nove javne pozive koje će Vlada i Ministarstvo raspisivati već početkom 2022. za povećanje energetske efikasnosti i ugradnju solarnih panela.

Prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, otvarajući Ecofair podsetila je da živimo u vreme kada je prevencija ključna reč”.

“To je reč koja je osnova napretka. Prevencija bolesti, nasilja, kao i preduzimanje svih mera i aktivnosti koje su usmerena na prevenciju povređivanja na radu profesionalnih bolesti”, rekla je ministarka Kisić Tepavčević.

Najavila je da će i novi Zakon o radu staviti akcenat na tu temu, kako bi se dobili najsavremeniji standardi u ovoj oblasti.

Sandra Dokić, pomoćnik ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine, otvarajući 112 Expo rekla je da su za Ministarstvo zaštite životne sredine primarne oblasti smanjenja zagađenja vazduha, izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda kao i kanalizacione mreže i izgradnja savremenih regionalnih reciklažnih centara i rešavanje višedecenijskog problema istorijskog otpada.

“Zeleni projekti koje sprovodimo su u potpunosti usklađeni sa ciljem kome je Srbija potpuno posvećena, a to je zelena agenda za zapadni Balkan“, rekla je Dokićeva ističući da je “u toku izrada plana cirkularne ekonomije kako bi se stvorili uslovi da se što pre pređe na tu vrstu poslovanja koja će omogućiti da se resursi i energija efikasno koriste kako bi se postigao održiv razvoj zemlje”.

Sandra Dokić, pomoćnik ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine

Tri gošće bile su složne u oceni da je povezanost energetske, ekološke i zaštitne osnove društvene zajednice jedno od najvažnijih pitanja zemlje i regiona.

Sajam energetike je respektabilna sajamska manifestacija sa UFI licencom, najveći godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u svim energetskim sektorima i integrator svih segmenata i faktora energetskog sektora u regionu i ovom delu Evrope uopšte.

Programsku okosnicu sajma čine proizvodnja i eksploatacija, obogaćivanje, distribucija, transport, skladištenje ili neposredno korišćenje i postojećih i potencijalnih prirodnih resursa i izvora energije, ali i naučno-istraživački rad, pametne tehnologije, ušteda energije, energetska efikasnost, obrazovna podrška i sve druge oblasti koje su deo energetskog temelja i pokretač celokupnog privrednog i javnog života zemlje i regiona.

U kontekstu aktuelnih kapitalnih projekata u sektoru gasne infrastrukture, te revitalizacije i restrukturiranja kapaciteta u sektorima fosilnih goriva, ova reprezentativna specijalizovana sajamska manifestacija posebno akcentuje obnovljive izvore energije i unapređenje energetske efikasnosti.

Pokrovitelj Sajma energetike je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije.

Sa ovogodišnjom preporukom da ekološki prihvatljivo ponašanje postane način života, ECOFAIR je posvećen sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine sa posebnim akcentom na “cirkularnoj” i “zelenoj” ekonomiji”, industriji reciklaže, upravljanju otpadom, komunalnim tehnologijama, zaštiti prirode i zaštiti prirodnih resursa od zagađenja.

Akcenti agende ovog sajma su na finansiranju i upravljanju projektima u sektoru zaštite prirodne sredine, investicionim projektima i upravljanju otpadom, prečišćavanju i upravljanju otpadnim vodama u Srbiji, industrijskoj bezbednosti. Poseban segment čine dometi domaćeg zakonodavstva (sa kapitalnim finansijskim efektima), jer se čak 30 odsto normativnog dela pregovaračkog procesa u hodu približavanja Evropskoj uniji odnosi na ekološku problematiku.

Pokrovitelj Sajma ekologije je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.

Prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

112 EXPO predstavlja prezentaciju svih društvenih i privrednih potencijala namenjenih suprotstavljanju nepredvidivim i neočekivanim vanrednim događajima i vanrednim situacijama koje ugrožavaju ljudske živote i imovinu. Bavi se prevencijom i zaštitom ljudi i imovine od prirodnih katastrofa i nepogoda i ljudskog nemara, te bezbednošću i zdravljem na radu i hitnim medicinskim zbrinjavanjem.

Radi se, između ostalog, o specijalnim vatrogasno-spasilačkim vozilima i spravama za detekciju i gašenje požara i spasavanje, aparatima i opremi za reagovanje u vanrednim situacijama, merenje i detekciju u slučaju tehničko-tehnoloških akcidenata, opremi za spasavanje, bezbednosti radnog mesta i proizvoda. Posebno mesto izlagači poklanjaju sredstvima i opremi za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu.

Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Servisne informacije

Radno vreme sajmova je od utorka 23. novembra do četvrtka 25. novembra, od 10 do 17 časova.

Ulaz za posetioce je besplatan.

Parking u krugu sajma plaća se 150 dinara po satu.

Izlagači i posetioci su dužni da se pridržavaju aktuelnih epidemioloških mera.