Beogradski Univerzitet ove godine na zajedničkom štandu predstavlja svoje fakultete: Mašinski fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Tehnološko-metalurški fakultet, Tehnički fakultet u Boru, Filološki fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet bezbednosti i Fizički fakultet, kao i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu.

Univerzitet u Beogradu prezentovaće osnovne, master akademske studije  i doktorske akademske studije iz multidisciplinarnih i interdisciplinarnih naučnih oblasti.