Univerzitet u Beogradu je najveća i najznajčajnija akademska ustanova u našoj zemlji i središte obrazovnog, naučnog i društvenog života. U sastavu univerziteta nalazi se 31 fakultet, 11 naučnih instituta, 13 univerzitetskih centara i Univerzitetska biblioteka.

Ove godine, u okviru zajedničkog štanda Univerziteta u Beogradu, na Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava učestvovaće: Fakultet političkih nauka, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet veterinarske medicine, Farmaceutski fakultet, Matematički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Mašinski fakultet, Tehnički fakultet u Boru, Tehnološko-metalurški fakultet kao i Studije pri Univerzitetu i Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata.