Tokom sajma biće prezentovana veb-bazirana platforma za kreiranje, izdavanje i distribuciju digitalnih udžbenika i podršku e-nastavi i e-učenju, u organizaciji preduzeća „SOL softver“ d.o.o. Beograd.

Informacioni sistem „Sava“ je veb-bazirani sistem koji pruža usluge za e-izdavaštvo i distribuciju digitalnih udžbenika i podršku e-nastavi i e-učenju u školi i kod kuće. IS „Sava“ je sveobuhvatno, integrisano okruženje koje efikasno i na udoban način podržava aktivnosti i prirodne uloge ključnih aktera obrazovnog procesa – nastavnika, učenika, kao i izdavača i autora udžbenika i nastavnih materijala.

IS „Sava“ je univerzalna platforma „u oblaku“, softver kao usluga (engl. software-as-a-service), koja olakšava rad, unapređuje nastavne rezultate i harmonizuje uloge svih učesnika u nastavnom procesu.

Izdavačima digitalnih udžbenika obezbeđuje sveobuhvatno rešenje koje uključuje alat za unos i uređivanje sadržaja i distribuciju e-udžbenika nastavnicima i učenicima, i to bez početnih investicija u softver i licence, kao i bez posebnih i skrivenih troškova i obaveza instalacije, hostinga, održavanja i adminsitracije.

Nastavnicima i učenicima pruža moderan sistem za podršku nastavi i učenju (engl. Learning Management System, LMS) u koji su integrisani e-udžbenici i sadržaji različitih izdavača.