“Obrazovana Srbija – uspešna Srbija” moto je pod kojim će se od 26. do 30. oktobra na Beogradskom sajmu održati 9. Sajam obrazovanja Zvonce i 47. Međunarodni sajam opreme i sredstava za savremenu nastavu Učila. Već od ove godine, ove dve manifestacije će se održavati pod zajedničkim nazivom Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava.

Beogradski sajam i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tradicionalni pokrovitelj, organizovanjem ovih manifestacija promovišu znanje i stvaralaštvo i pružaju svoj doprinos razvoju kulture i obrazovanja. Izlagači će mladim ljudima predočiti kako da izaberu odgovarajući fakultet, predstaviće sličnosti i razlike između stranih i domaćih, privatnih i državnih fakulteta. Ponudiće podrobne informacije o stipendijama, master studijama, usklađivanju školovanja sa zahtevima svetskog tržišta, inoviranju nastavnih sredstava i njihovom uticaju na koncepte obrazovanja.

U uvodnom obraćanju na konferenciji za medije organizovanoj povodom ove manifestacije, Danka Selić, generalna direktorka Beogradskog sajma, naglasila je društvenu odgovornost koju kompanija Beogradski sajam ima u potenciranju i ovakvih manifestacija koje imaju duboko edukativni i obrazovni smisao. Istovremeno, učešće u procesu obrazovanja i promociji znanja zahteva i posebnu profesionalnu pažnju, a Sajam se trudi da u svakom trenutku i u svakoj prilici bude na nivou te misije.

KZN Sajam obrazovanja

Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije, izrazio je zadovoljstvo što to ministarstvo i na ovaj način može da predstavi sve što je aktualno i novo, a ponajviše modele obrazovanja uz rad i praksu, ali ne samo kao “dualne modele” koji prožimaju srednje škole, nego i visoko obrazovanje i, u budućnosti, osnovno (na primer, dualni koncept u nastavi tehničkog obrazovanja). Radi se o fenomenu koji, rekao je, ima globalne, a ne lokalne dimenzije, a ta problematika je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, kod nas već sada podignuta na veoma visok nivo i na relativno je visokom stepenu operacionalizacije. Bitno je da taj novi koncept, rekao je ministar, shvate i đaci i roditelji, a sajam je dobra prilika da se taj pomak ostvari. “Ceo obrazovni sistem mora da se menja od reproduktivnog ka kreativnom, takvi su zahtevi i vremena i privrede, i naše je da učinimo sve što možemo. Na sajmu ćemo da govorimo i o inkluzivnom obrazovanju i o drugim oblicima koji će biti korak napred u odnosu na postojeće stanje”.

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, takođe je pozdravio akcentovanje odnosa obrazovanja i privrede, ukazujući na neodgovarajuću stručnu kvalifikovanost mladih kadrova, jer se pokazuje da nije pravi odraz njihovih znanja i sposobnosti. U takvom kontekstu preduzetništvo smatraju avanturom i nepoželjnim epilogom svog školovanja. “Zbog toga je upravo PKS”, rekao je Čadež, “pre dve godine pokrenula inicijativu u vezi sa dualnim obrazovanjem. Interes privrede je veliki, dosadašnji pilot-projekti pokazali su dobre rezultate, a primere dobre prakse želimo da predstavimo i na ovom sajmu.”

KZN Sajam obrazovanja

Dr Zoran Jovanović, dekan Elektrotehničkog fakulteta, rekao je da iz kompleksnosti oblasti koje se na njegovom fakultetu izučavaju proističe i kompleksnost nastavnih i drugih edukativnih sredstava za praćenje nastavnog programa, koja su počeli da i sami razvijaju. To se posebno odnosi na elektronska sredstva obrazovanja, od kojih će neka biti prezentovana i tokom sajma, ali i preporučena drugim obrazovnim institucijama različitih nivoa.

Dragoljub Kojčić, direktor i glavni urednik Zavoda za udžbenike iz Beograda, potencirao je činjenicu da je samo obrazovano društvo uspešno društvo. Društvo znanja, rekao je, mora da bude i društvo obrazovanja. Zbog toga je nužno interaktivno integrisanje u svetske procese u ovoj oblasti, ali se zbog toga mora obrazovati celovita ličnost. Svojim kapacitetima Zavod je i aktivni učesnik i na raspolaganju za svaki korak koji vodi progresu u ovoj oblasti.

KZN Sajam obrazovanja

Dr Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, procenio je da sajam odražava zaokret, pravac reforme u mnogim domenima, a pogotovo u domenu veće povezanosti privrede i obrazovanja. Rekao je da je od velikog značaja proširivanje principa dualnog obrazovanja i prakse i na fakultete, jer su na tom nivou u pojedinim oblastima raskoraci najočigledniji. Po njegovom uverenju, naš obrazovni sistem u nekim domenima visokog obrazovanja veoma pati od akademskog, teorijskog, opšteg, univerzalnog, nespecijalizovanog, nedovoljno primenjivog pa i nedovoljno korisnog i čak neupotrebljivog znanja. Otuda i preko 50 odsto visokoobrazovanih na tržištu rada, a pri tome pogotovo strane kompanije vape za visokokvalifikovanim kadrovima.

ZVONCE

Sajam obrazovanja Zvonce pruža mnogo mogućnosti za odabir daljeg školovanja, usavršavanja i nastavak karijere. Promoviše princip kontinuiranog učenja, kao i odabir najboljih obrazovnih profila i kadrova. Ove godine posebna pažnja se posvećuje dualnom obrazovanju, funkcionalnom znanju, preduzetništvu i inkluzivnom obrazovanju.

Izlagački i stručni prateći program obuhvataju sve segmente obrazovnog sistema: stručno, neformalno i obrazovanje odraslih, različite načine za podršku i negovanje talenata, potrebu za doživotnim učenjem, transfere znanja, preduzetništvo kroz ekonomiju znanja kao i međunarodnu saradnju u različitim oblastima.

UČILA

Međunarodni sajam opreme i sredstava za savremenu nastavu Učila je specijalizovani i stručni sajam opreme i sredstava za savremenu nastavu. On predstavlja sveobuhvatnu platformu za razmenu informacija o novitetima u oblasti nastavnih sredstava.

Namenjen je obrazovno-vaspitnim ustanovama, profesorima i nastavnicima, vaspitačima, direktorima škola, predstavnicima ministarstava i lokalnih samouprava koji se bave obrazovanjem, vlasnicima knjižara, učenicima, studentima, ali i široj publici.

SERVISNE INFORMACIJE

Cena pojedinačnih ulaznica je 250 dinara, a cena ulaznica za kolektivne posete je 150 dinara. Parking se plaća 100 dinara na sat.

Radno vreme: 26. i 27. oktobra (sreda i četvrtak) od 10 do 20 časova, a od 28. do 30. oktobra (petak, subota i nedelja) od 10 do 21 čas.

U istom terminu na Beogradskom sajmu održavaju se još dve manifestacije posvećene znanju i obrazovanju – 61. Međunarodni beogradski sajam knjiga i 2. Sajam informisanja, komunikacija i marketinga – Media market.