Knjižara „Profesor Momčilo Grubač“ je prva specijalizovana pravna knjižara na širem prostoru Balkana. Osnovana je sa željom da se zainteresovanoj stručnoj javnosti, a posebno nauci (pravnoj) ponude gotovo sva pravna izdanja sa prostora Ex YU na jednom mestu.

Knjižara za sada poseduje izdanja preko 30 regionalnih izdavača, kao i najnoviju literaturu na engleskom i nemačkom jeziku, a nalazi na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.