Nacionalna služba za zapošljavanje će se i ove godine predstaviti na 48. Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava, koji se od 25. do 29. oktobra održava na Beogradskom sajmu.

U skladu sa sloganom “Obrazovana Srbija-uspešna Srbija”, pod kojim se ovogodišnji Sajam održava, posetioci će biti u prilici da se na štandu Nacionalne službe za zapošljavanje upoznaju sa svim vidovima finansijske i nefinansijske podrške koju Nacionalna služba za zapošljavanje pruža korisnicima svojih usluga. Posebna pažnja biće posvećena programima dodatnog obrazovanja, čiji je osnovni cilj stvaranje mogućnosti za brže zapošljavanje i samozapošljavanje.

Predstaviće programe stručne prakse i sticanja posebnih znanja i veština, program Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, različite obuke u skladu sa potrebama tržišta rada i konkretnim potrebama poslodavaca. Zahvaljujući mreži filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavcima širom Srbije su dostupne brojne mogućnosti prilikom posredovanja u zapošljavanju, odnosno angažovanja novih radnika.