Svečano otvarajući 46. Međunarodni sajam medicine i stomatologije „Medident“, ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije prof. dr Danica Grujičić podsetila je da „bez alata nema zanata“ i da je, u tom kontekstu, ovaj sajam svojom ponudom, predstavljenim sredstvima, aparatima, instrumentima i metodama, velika pomoć ne samo stomatolozima nego i svim drugim medicinskim radnicima kojima je takva oprema osnovno sredstvo za rad.

– Značaj ovakvih skupova – rekla je ona – leži i u činjenici da se na jednom mestu mogu naći lekari, stomatolozi i proizvođači opreme, gde mogu pronaći najbolja rešenja i ostvariti različite pojedinačne profesionalne potrebe i stručne interese.

Ministarka je izrazila zadovoljstvo zbog podrške Ministarstvu zdravlja za ideju vraćanja stomatologa u domove zdravlja. „Imati zdrav privatni i državni sektor ne znači biti u ‘neprijateljskom’ odnosu, nego, naprotiv, imati zdravu konkurenciju sa obe strane. Nadležna republička komisija trebalo bi da odredi koje bi to usluge bile dostupne u domovima zdravlja a koje bi ostale privatnoj praksi.“

Dr Marko Gojnić, predsednik upravnog odbora Stomatološke komore Srbije, ukazao je na izuzetan značaj ove manifestacije i mogućnost uvida u najmoderniju stomatološku opremu koja je danas dostupna na tržištu. Pohvalio je zajednički nastup privatnih i državnih izlagača i njihove prakse, što može biti velika usluga i građanima i uopšte oralnom zdravlju u Srbiji.

Kao zastupnik „manjinske“ medicinske struke, dr Ninoslav Ribić, izlagač i vlasnik firme „011 Medikal grupa“ iz Beograda, koja je distributer više od 20 stranih firmi, izjavio je da njegova firma nastoji da bude najozbiljniji partner svima u zdravstvu u celini. Cilj je i da se u saradnji sa inopartnerima pruži što bolji servis za svu opremu i da se kadar u Srbiji što bolje obuči za rukovanje najnovijim tehnologijama. Kao višedecenijski posetilac i učesnik na najvećim svetskim sajmovima ove vrste, dr Ribić je ukazao na potrebu da se najbolja svetska sajamska iskustva prihvataju i na ovoj manifestaciji, ali i da ova manifestacija bude prisutna u svetu.

„Medident“ je već decenijama najrespektabilnija regionalna medicinska poslovno-komercijalna i edukativna sajamska manifestacija.

U Hali 3 Beogradskog sajma, od 30. novembra do 2. decembra 2023, okupiće se preko 50 domaćih i regionalnih izlagača i predstavnika inostranih kompanija sa reprezentativnom ponudom ponajviše dentalne, ali i ostale medicinske i laboratorijske opreme i sredstava, farmaceutskih i drugih proizvoda i usluga, dokažu da su sajamski oslonac celokupne struke i pratećih i srodnih industrija.

Cilj Medidenta je da okuplja medicinske stručnjake, proizvođače medicinske i stomatološke opreme, istraživače, pružaoce zdravstvenih usluga, farmaceutske kompanije i pacijente, da bude platforma za razmenu znanja, predstavljanje inovacija, promociju novih tehnologija i edukaciju, za razvoj poslovnih veza i unapređenje zdravstvene prakse. Stručnjaci imaju priliku da nauče nove tehnike i metode, uspostave kontakte i podstaknu saradnju, dok pacijenti imaju mogućnost da se informišu o najnovijim dostignućima i preuzmu aktivniju ulogu u očuvanju vlastitog zdravlja. Medident stvara širok prostor za napredak u medicinskoj tehnologiji, dijagnostici, terapiji i pružanju zdravstvene nege.

Radi razmene znanja i edukacije i samih stomatologa i posetilaca, potencijalnih pacijenata, ovaj događaj podrazumeva i konferencije, predavanja i radionice na kojima profesionalci predstavljaju najnovija istraživanja, tehnike i tretmane, što je preduslov za unapređivanje veština, praćenje najnovijih trendova i primenu najbolje prakse. Na stručnim sesijama predstavljaju se novi materijali, instrumenti i tehnike koje poboljšavaju dijagnostiku i lečenje stomatoloških problema, inovativni materijal kao što su keramika visoke estetike, biomaterijali i kompoziti, inovativni instrumenti i tehnike, kao što su digitalno vođene implantologije, laserska terapija i endodontske tehnike itd.

Medident ne bi bio to što jeste da nije i mesto na kome se iniciraju i humanitarne aktivnosti i društveno odgovorno poslovanje. To se pre svega odnosi na neke besplatne medicinske i stomatološke usluge, preglede, tretmane ili savete, ponajviše za ugrožene grupe.

SERVISNE INFORMACIJE

Međunarodni sajam medicine i stomatologije „Medident“ biće otvoren od četvrtka 30. novembra do subote 2. decembra 2023. godine.

Radno vreme sajma je od 10 do 19 časova, poslednjeg dana do 18 časova.

Cena pojedinačne ulaznice iznosi 500, a grupne 300 dinara. Parking u sajamskom krugu plaća se 150 dinara po satu.