Područje opštine Žabalj naseljeno je u kontinuitetu od mlađeg kamenog doba do danas. O tome svedoče brojni kompleksi locirani uglavnom na visokim terasama stare obale Tise, Jegričke i Male bare. Jedni kraj drugih nalaze se ostaci naselja iz neolita, bronzanog i gvozdenog doba, nekropole Kelta, poluzemunice Sarmata i silosi Slovena (bogat materijal prikupljen ovde čuva se u muzeju Vojvodine).

Turistička organizacija opštine Žabalj aktivno radi na unapređenju i promociji turizma, koordinira aktivnosti i brine o saradnji između privrednih i ostalih turističkih subjekata. Zadužena je i za informativno-propagandni materijal, kojim se promovišu turističke vrednosti ovog kraja.

Na beogradskom Sajmu turizma, u okviru vojvođanske turističke ponude, opština Žabalj predstaviće svoju ponudu. Tokom Sajma biće prezentovana celokupna ponuda, sa akcentom na programe za jednodnevne izlete: Golf i lubenica, Stara luka potiskih velikana i Jegrička lepotica.