Firma WTS sa sedištem u Đeru, Mađarska, jedinstvena je na tržištu istočne Evrope.

Poslovna odnosna proizvodna politika obuhvata dva pravca. Jedan je proizvodnja opreme za selektiranje komunalnog otpada, a drugi rešava problem organskog nerazgradivog otpada. Do sada poznate tehnologije nudile su spaljivanje ili zatrpavanje. Ova tehnologija je plod dugogodišnjeg rada ekipe na čijem čelu je profesor Šarkozi Imre.

Primenom pomenute tehnologije organski nerazgradivi otpad se razlaže i kao krajnji proizvod dobija se električna i toplotna energija. Tehnološki proces zadovoljava sve propise EU, ekološke standarde i emisija štetnih gasova je nula.

WTS