Фирма WTS са седиштем у Ђеру, Мађарска, јединствена је на тржишту источне Европе.

Пословна односна производна политика обухвата два правца. Један је производња опреме за селектирање комуналног отпада, а други решава проблем органског неразградивог отпада. До сада познате технологије нудиле су спаљивање или затрпавање. Ова технологија је плод дугогодишњег рада екипе на чијем челу је професор Шаркози Имре.

Применом поменуте технологије органски неразградиви отпад се разлаже и као крајњи производ добија се електрична и топлотна енергија. Технолошки процес задовољава све прописе ЕУ, еколошке стандарде и емисија штетних гасова је нула.

WTS