VIA OCEL d.o.o. je preduzeće za proizvodnju, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu. U periodu do 2006. kompanija je učestvovala u realizaciji značajnih međunarodnih i nacionalnih projekata modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje mreže daljinskog grejanja u Beogradu. Od 2007. značajan deo aktivnosti kompanije usmeren je i prema termoenergetici.

Danas, pored izrade, montaže i isporuke delova za potrebe unapređenja sistema i kapitalnih remonta u termoelektranama, pružaju usluge u oblasti baznog, detaljnog i reverzibilnog inženjeringa: delova pod pritiskom; opreme za sagorevanje fosilnog goriva; cevnih sistema kotla i parovoda; sistema za transport uglja, šljake i pepela…

Via Ocel je postao vodeća kompanija u Srbiji za nabavku materijala za termoenergetska postrojenja i vodeći proizvođač opreme pod pritiskom u regionu, koju proizvodi u svom modernom proizvodnom pogonu u Šimanovcima.

Na Energetici 2017. kompanija se predstavlja u okviru  udruženja Elektromašinogradnja.