ВИА ОЦЕЛ д.о.о. је предузеће за производњу, инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину. У периоду до 2006. компанија је учествовала у реализацији значајних међународних и националних пројеката модернизације, реконструкције и изградње мреже даљинског грејања у Београду. Од 2007. значајан део активности компаније усмерен је и према термоенергетици.

Данас, поред израде, монтаже и испоруке делова за потребе унапређења система и капиталних ремонта у термоелектранама, пружају услуге у области базног, детаљног и реверзибилног инжењеринга: делова под притиском; опреме за сагоревање фосилног горива; цевних система котла и паровода; система за транспорт угља, шљаке и пепела…

Виа Оцел је постао водећа компанија у Србији за набавку материјала за термоенергетска постројења и водећи произвођач опреме под притиском у региону, коју производи у свом модерном производном погону у Шимановцима.

На Енергетици 2017. компанија се представља у оквиру удружења Електромашиноградња.