Na Međunarodnom sajmu pametnih tehnologija Uprava carina predstavila je carinski skener, koji je istovremeno i prilika da se objasni i dokaže izuzetno značajna uloga koju savremena carinska služba ima u sistemu bezbednosti.

Izloženi skener je samo deo savremene opreme kojom Uprava carina raspolaže, a jedan je od 11 najsavremenijih skenera za otkrivanje krijumčarene robe, čiji zraci prodiru i kroz trideset centimetara debeo čelik. Ovaj aparat za svega 14 sekundi snimi unutrašnjost kamionske prikolice i na monitor prosledi kompjuterizovane slike na kojima se sadržaj vidi kao na dlanu.

Uprava carina

Uređaj je nezamenjiv u otkrivanju krijumčarene droge, cigareta i ljudi ali i u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala i međunarodnog terorizma čime se štiti celokupno društvo i utiče na bezbednost svih građana.

Mobilni skener uređaji kojima Uprava carina raspolaže ubrajaju se u najsavremeniju opremu te vrste i rade na principu X-ray zraka, dok stacionarni skener koji je instaliran na aerodromu „Nikola Tesla“ koristi i neutronske zrake.