U programskom delu „Darovi prirode“ na ovogodišnjem Sajmu hortikulture tradicionalno nastupaju Udruženje domaćina Valjevo i Gljivarsko društvo Valjevo.

Njihov nastup u etno stilu podsetiće na vrednosti našeg sela i prirode koja nas okružuje i koja je u valjevskom okrugu izuzetno darovita. Posetiocima sajma predstaviće se ponuda seoskog turizma valjevskog kraja, domaćinstva koja se bave seoskim turizmom, kao i prirodna i kulturna dobra okoline i samog grada Valjeva.

Udruženje domaćina Valjevo osnovano je u maju 2005. godine u Leliću, sa ciljem unapređenja življenja na selu i akcentom na razvoj seoskog turizma. Polazeći od toga da je strateško opredeljenje države Srbije razvoj poljoprivrede i turizma, a posebno seoskog turizma, Udruženje domaćina je uz pomoć Gljivarskog društva Valjevo i Društva za proučavanje lekovitog bilja Valjevo, preduzima konkretne korake u edukacija svih nosilaca u seoskom turizmu i vraćanju mladih ljudi na selo.

Gljivarsko društvo Valjevo vrši edukaciju o pravilnom sakupljanju, korišćenju i zaštiti polja i šumskih plodova.