I drugi dan sajamskog trojca Energetika – Ekologija – iSEC Pametni gradovi obiluje konferencijskim, stručnim programom.

Tako je, u njegovom „energetskom“ delu, već od 11:00, u „plavoj sali“ hale 1A, na programu temat „Investicije“, u okviru kojeg će biti prezentovani realizovani, tekući i najavljeni investicioni projekti Elektroprivrede Srbije, biće govora o TE-KO B3, odsumporavanju TENT-a, vetroparku „Kostolac“ i drugim projektima.

U nastavku programa, na istom mestu, sledi sastanak Mreže energetskih menadžera Stalne konferencije gradova i opština. Biće govora o aktuelnom stanju u primeni sistema energetskog menadžmenta na lokalnom nivou, pravnom okviru energetske sanacije stambenih zgrada, savetodavnoj pomoći za unapređenje energetske efikasnosti zgrada itd.

U „ekološkom“ delu ove manifestacije, u „zelenoj sali“ hale 1A, već od 10:15 počinje predstavljanje investicionih projekata u lokalnim samoupravama. U izrazito bogatom spektru tema noseću ulogu imaju: eko tehnologije za korišćenje komunalnog otpada kao izvora energije; uloga transfer stanice u modernom sistemu upravljanja otpadom i važnost uvođenja deponijske takse; projekti iz oblasti upravljanja otpadom iz gradova i opština – SLAP baza; Studije slučaja u komunalnoj industriji Srbije; finansiranje, finansijski pokazatelji, organizacija poslovanja u industriji otpada i reciklaže iz regiona, problematika regionalnih deponija, privlačenje EU novca u investicije u komunalnu infrastrukturu; „cirkularna ekonomija“; monitoring kvaliteta vazduha i njegov značaj i brojne druge teme.

Puna će biti i „crvena sala“ hale 1A, gde se već od 10:10 odvija panel posvećen iskustvima u implementaciji Zakona o informacionoj bezbednosti. Slede „bezbednosni izazovi IoT-a i sajber privatnost u pametnim i sigurnim gradovima – izazovi GDPR; javno-privatno partnerstvo u sajber bezbednosti i upravljanje informacionom bezbednošću u pametnim gradovima; bezbedna E-uprava i bezbedno poslovanje u sajber prostoru; upotreba naprednih tehnologija u prevenciji visokotehnološkog kriminala; korišćenje radio-frekvencijskog spektra u pametnim gradovima te analiza brojnih drugih specifičnih problema u okviru pametnih urbanih tehnologija.

Učesnici, diskutanti i izlagači su eksperti iz nadležnih ministarstava i drugih državnih institucija, kompanija, instituta i naučno-istraživačkih institucija.

Istovremeno, na svom štandu 1326-1 u hali 1, od 12-17 h, Institut za standardizaciju Srbije prezentovaće prvo standarde iz oblasti energetske efikasnosti u građevinarstvu a potom i u oblasti klimatizacije, grejanja i hlađenja.