U organizaciji Akademija novih znanja i Neodenta, tokom Međunarodnog sajma medicine i stomatologije 2017. održava se trodnevni simpozijum stomatologa. Svi programi akreditovani su kod Zdravstvenog saveta Srbije, a održavaju se u velikoj i maloj konferencijskoj sali na galeriji hale 4 Beogradskog sajma.

U četvrtak, 12. oktobra, na dan otvaranja Medidenta, od 11 do 15 časova na programu je seminar pod naslovom „Restauracija zuba“, namenjen stomatolozima, stomatološkim sestrama i zubnim tehničarima. Prof. dr Aleksandar Todorović će izložiti temu „Kako izbeći greške u otiskivanju?“ (11.00-11.40), doc. dr Miodrag Šćepanović „Privremene nadoknade kod implantnih pacijenata“ (11.40-12.30), doc. dr Vesna Miletić „Kliničke dileme u restauraciji zuba direktnim kompozitnim ispunima“ (12.45-13.30), Ass. dr Ivan Rajchev, Bugarska, „Predvidiva estetska rešenja sa direktnom kompozitnom metodom“ (13.30-14.15).

U petak 13. oktobra, na istom mestu, na programu je seminar „Redizajniranje osmeha“, namenjen istom stručnom profilu. Predavači su doc. dr Aleksandra Špadijer Gostović – „Edelweiss fasete: Najkraći put do lepšeg osmeha – predstavljanje sistema direktnih faseta – saveti i trikovi za uspešan rad – prikaz slučaja – video prezentacija kliničkog protokola aplikacije direktnih faseta“ (10.30-11.15), dr Miloš Beloica, Stomatološki fakultet Beograd, „Tečni kompoziti – primena u estetskoj stomatologiji“ (11.15-11.45), dr Marco Tudts, Edelweiss, Belgija, „Emocija u estetici i funkciji – dnevni izazov“ (11.45-13.00), dr Dušan Kosanović, Stomatološki fakultet, Beograd, „ICON – korak napred u estetskom tretmanu početne karijesne lezije – prikaz kliničkog slučaja“ (13.00-13.30).

Konačno, u subotu 14. oktobra, takođe na istom mestu, sledi seminar „Otisak i cementiranje u protetici“, namenjen stomatolozima, stomatološkim sestrama, zubnim tehničarima, lekarima i medicinskim sestrama. Predavači su prof. dr Vojkan Lazić sa temom „Dentalni cementi na bazi cink oksida, fosfata, polikarboksilatni, glasjonomer cementi i adhezivni cementi ojačani smolom“ (10.30-11.30), prof. dr Stefanos Kourtis, Grčka, „Materijali za otiske – svojstva i kriterijumi izbora – izbor odgovarajuće kašike za otisak i tehnike gingivalne retrakcije – značaj privremenih restauracija – tehnike otiskivanja za zube i implante (korektivni otisak, tehnika dvostrukog miksovanja…) – teškoće, problemi i greške u otiskivanju i kako ih izbegavati – prikazi kliničkih slučajeva…“ (11.30-13.30).