Na ovogodišnjem Sajmu turizma Centar za kulturu Barajevo predstaviće nekoliko svojih znamenitosti.

Crkva Svetog Arhangela Mihaila u Beljini – sagrađena je između 1813. i 1819. godine i predstavlja jedan od najranijih primera crkvenog graditeljstva iz vremena prve vladavine kneza Miloša Obrenovića. Koncipirana je kao jednobrodna građevina zasvedena poluobličastim svodom sa polukružnom apsidom na istoku. Kamene površine fasada oživljene su plitkom reljefnom dekoracijom i fragmentima plastike i nadgrobnih spomenika, preuzetih sa starije građevine.

Crkvena riznica u Vraniću – Radivoje Mitrović, vranićki paroh i protojerej, tokom svog četrdesetogodišnjeg službovanja, uz veliki trud i istraživanje, stvorio je Muzej koji svedoči o celokupnoj kulturi jednog mesta kakvo je Vranić. Radeći na ovom poslu, Radivoje Mitrović objedinio je svoja znanja iz istorije, bogoslovije, arheologije, etnologije i muzikologije. Crkvena riznica sadrži veliki broj eksponata iz arheoloških nalazišta sa područja Vranića, starog novca, oružja, ikona i crkvenih knjiga, etnografskog materijala, dokumenata i fotografija važnih ličnosti. Riznica čuva i krst Hadži Ruvima, igumana manastira Bogovađa, a tu se nalazi i bogata knjiško-arhivska građa koja obuhvata period od 16. do 20. veka, kao i biblioteka koja ima oko 10 hiljada knjiga.

Crkva brvnara u Vraniću – sagrađana je 1823. godine i posvećena je svetim 40 velikomučenika (Mladenci). Krajem 18. i početkom 19. veka oko crkve su se zbivali događaji vezani za Kočinu krajinu i pripremanje Prvog srpskog ustanka. Građena je od hrastovih brvana, a krov je pokriven biber crepom. Po načinu obrade posebno se ističu zapadna vrata, rezbarena i bojena. U pokretnom umetničkom fondu nalazi se oko 50 predmeta – ikone nepoznatih zografa, predmeti umetničkog zanatstva i stare knjige.

Jezero Duboki potok – drugi naziv mu je Barajevsko jezero. Napravljeno je izgradnjom brane 1991. godine, a od Beograda je udaljeno oko 30 kilometara. Dugačko je 800, a prosečno široko oko 100 metara. Vodom ga snabdeva sedam bistrih i čistih potoka. Iznad ovog jezera nalaze se još dva manja jezera, koja služe kao filter.

Nalazi se u području sa nezagađanom životnom sredinom. Zanimljivo je biciklistima koji voze na duže staze, a na nasipu je napravljena i betonska staza za šetače. Oivičeno je gustim šumskim pojasom, koji je ispresecan brojnim manjim izvorima i potocima. Ribolovci pecaju šarana, smuđ, štuke, belu ribu i ponekog soma. Sa suprotne strane nalazi se šljunkovita plaža, na kojoj u letnjim mesecima rashlađanje traži veliki broj kupača.