Finalni dan 40. Međunarodnog sajma prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, biće obeležen i izuzetnim pratećim programom.

U velikoj sali hale 4 Beogradskog sajma od 11 do 12:45 h planiran je konferencijski blok “Saglasnosti iz oblasti zaštite od požara kao deo objedinjene procedure u skladu sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji” u organizaciji Sektorа za vanredne situacije MUP-a RS.

Na istom mestu, od 12:50 do 15,00 časova, iz domena dobre prakse biće analizirana problematika “Usavršavanja znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu”, u organizaciji više kompetentnih institucija i organizacija. Za to vreme, ali u maloj sali hale 4, biće održan javni čas za učenike osnovnih škola, pod nazivom “Bezbednost i zdravlje na radu”.

U maloj sali, od 13 do 15 časova, biće upriličeno tradicionalno takmičenje studenata u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti od požara – studija slučaja. Takmičenje organizuje i u njemu učestvuje nekoliko visokoškolskih ustanova i državnih institucija.

Prateći program, ali i ovogodišnji sajam 112 EXPO, trebalo bi da se završe okruglim stolom “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva CSO za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”. Skup počinje u 15 časova, takođe u maloj sali hale 4, a organizator je Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije.