Tokom 44. Međunarodnog sajma medicine i stomatologije Medident, kompanija Neodent, pored izlagačkog angažmana, organizuje akreditovana predavanja iz oblasti dentala, pod radnim nazivom „Stomatologija u očima vizionara“, sa eminentnim predavačima iz više evropskih zemalja. Svaki deo trodnevnog seminara nosi sedam bodova za profesionalnu licencu.

Već u četvrtak 10. oktobra na programui je seminar „Neraskidiva veza – garancija uspeha“, sa temama: „Fiksiranje nadoknada na implantima – indikacije i vrste cemenata“ (prof. dr Vojkan Lazić i dr Minja Miličić), „Bond – jednostavno i univerzalno za svaku priliku“ (ass. dr Miloš Beloica) i „New Concept in Composite Restorations: Tips and Tricks“ (dr Joseph Sabbagh, Engleska).

Seminar pod nazivom „Budućnost stomatologije – sada na ovom mestu“ na programu je u petak 11. oktobra. Teme su: „Novi koncept 3D endodoncije – Primena mašinskih rotirajućih sistema“ (ass. dr Tatjana Savić Stanković), „LuxaCrown in Implantology“ (prof. dr Emar Reich, Nemačka) i „Estetski neinvazivan tretman belih mrlja“ (dr Dušan Kosanović).

U subotu 12. oktobra sledi seminar „Simbiozom do cilja“, a u programu su teme: „Primena savremenih elastomernih materijala u konvencionalnoj implant protetici“ (prof. dr Aleksandra Špadijer Gostović), „Edelweiss Veneers: Beautiful Smiles in a Single Appointment“ (dr Claudio Novelli, Italija) i „Reparacija, šta to znaju stomatolozi danas?“ (prof. dr Hrvoje Jurić, Hrvatska).