Već prvog dana 40. Međunarodnog sajma nautike, lova i ribolova, u utorak, 3. aprila, od 14 do 15.30 časova, u „Kapetanskoj sali“ između hala 1 i 4 Beogradskog sajma, biće, pored ostalog, održan jedan stručni skup, okrugli sto sa temom „Aktuelni problemi u nautičkoj privredi i nautičkom turizmu, plovni putevi, nautički potencijali Srbije, infrastruktura, oprema, usluge, poreska politika, telekomunikacije i regulativa u nautici“.

Medijatori diskusije su Krsta Pašković i Milorad Timčenko.

U radu okruglog stola učestvuju: Ljiljana Krec iz „Marine Apatin“, profesor dr Snežana Štetić, prof. dr Zoran Radmilović, Živorad Sekulić, Miodrag Mandić, Milan Isaković, Radomir Ječinac, Dejan Jovanović.