Tradicija učešća JКP Zelenilo-Beograd na Međunarodnom sajmu hortikulture BeoPlantFair na Beogradskom sajmu uspešno se nastavlja i ove godine.

Sa zajedničkim ciljem da u gradskoj sredini sačuvamo i proširimo zelenilo i uvećamo prostor za boravak u prirodi koja pripada čoveku, Zelenilo-Beograd će na sajmu kroz izlagački nastup i učešće u pratećem programu predstaviti širok spektar svojih aktivnosti koje pokrivaju oblasti planiranja, projektovanja, izgradnje i održavanja javnih zelenih površina i proizvodnje biljnog materijala, izgradnje (podizanja) i održavanja (nege) javnih zelenih površina.

U okviru pratećeg programa Sajma hortilukture u subotu, 6. aprila na programu je predavanje na temu „Urbano zelenilo, podizanje i održavanje javnih zelenih površina u opštini Novi Beograd“, koje će održati dipl. inž. pejzažne arhitekture Jelena Janković, JKP “Zelenilo Beograd”.

JKP Zelenilo - Beograd

Osnovano 1929. godine, JКP Zelenilo-Beograd danas zapošljava više od 1100 radnika, a najzastupljeniji su kadrovi šumarske i hortikulturne struke. Na teritoriji deset gradskih opština ovo preduzeće vrši delatnosti uređenja i održavanja javnih zelenih površina, održavanja javnih sanitarnih objekata, prateće proizvodnje i popravke parkovskih, sportskih i drugih rekvizita, proizvodnje cveća, ukrasnog bilja i popune sadnica u park-šumama.

U nadležnosti Zelenila-Beograd je oko 3000 hektara javnih zelenih površina (parkova, skverova, rekreativnih kompleksa, zelenila stambenih naselja, uličnih travnjaka), a raspolaže i sa 12 hektara površine za proizvodnju biljnog materijala na otvorenom i 7.000m² pod staklenicima.

JКP Zelenilo-Beograd poverena su na upravljanje, odnosno staranje i zaštićena prirodna dobra, Veliko Ratno ostrvo, Bajfordova šuma, Pionirski i Akademski park, Topčiderski park, Zvezdarska šuma, kao i pojedinačno zaštićena dobara – stabala širom grada.

JКP “Zelenilo-Beograd” poseduje savremenu mehanizaciju za podizanje zelenih površina, održavanje i zaštitu biljaka, koja omogućava preduzeću da uspešno i efikasno obavlja i najsloženije poslove.