JKP Javno osvetljenje Beograd - Most Gazela

JKP „JAVNO OSVETLJENJE BEOGRAD“ je preduzeće osnovano od strane grada Beograda u cilju obezbeđivanja javnog osvetljenja kao jedne od komunalnih delatnosti. Ovo preduzeće, čiji je primarni delokrug rada instalacija javnog osvetljenja, po tome je jedinstveno na teritoriji Republike Srbije.

Sve aktivnosti preduzeća su usmerene ka instalaciji urbanog, dekorativnog i svečanog osvetljenja implementacijom najsavremenije opreme, uz uvažavanje načela zaštite životne sredine i uz imperativ poboljšanja energetske efikasnosti. Intencija je kreiranje okruženja koje će poboljšati život sugrađana i posetilaca Beograda i biti jedna od neophodnih komponenti „pametnog“ grada.

JKP Javno osvetljenje Beograd - Narodni muzej

U tom smislu, omogućen je kontakt sa građanima, koji svoja zapažanja o propustima u radu instalacije javnog osvetljenja mogu prijaviti putem sajta preduzeća, elektronskom poštom ili telefonskim putem.

Osluškujući turistički potencijal grada Beograda, u želji da mnogobrojnim posetiocima omogući jedinstveni doživljaj, grad Beograd i JKP „Javno osvetljenje“ Beograd su u prethodnom periodu počeli sa realizacijom projekata dekorativnog osvetljavanja mnogobrojnih lokaliteta, mostova, parkova, zdanja, a neki od njih su još uvek u toku. Jedan od takvih realizovanih projekata je i most Gazela, koji će biti predstavljen posetiocima sajma.