PUC Public Lighting Belgrade - Gazela bridge

PUC “PUBLIC LIGHTING” BELGRADE is a company founded by the city of Belgrade in order to provide public lighting as one of utility activities. This company, whose primary area of ​​work is installation of public lighting, is unique in the Republic of Serbia.

All activities of the company are directed towards the installation of urban, decorative and festive lighting by implementing state-of-the-art equipment, while respecting the principles of environmental protection and by improving energy efficiency. The intention is to create an environment that will improve the lives of fellow citizens and visitors of Belgrade and be one of the necessary components of a “smart” city.

PUC Public Lighting Belgrade - National Museum

U tom smislu, omogućen je kontakt sa građanima, koji svoja zapažanja o propustima u radu instalacije javnog osvetljenja mogu prijaviti putem sajta preduzeća, elektronskom poštom ili telefonskim putem.

Osluškujući turistički potencijal grada Beograda, u želji da mnogobrojnim posetiocima omogući jedinstveni doživljaj, grad Beograd i JKP „Javno osvetljenje“ Beograd su u prethodnom periodu počeli sa realizacijom projekata dekorativnog osvetljavanja mnogobrojnih lokaliteta, mostova, parkova, zdanja, a neki od njih su još uvek u toku. Jedan od takvih realizovanih projekata je i most Gazela, koji će biti predstavljen posetiocima sajma.