Osnovna delatnost JKP „GRADSKA ČISTOĆA“ Beograd je održavanje čistoće javnih površina, odnošenje kućnog smeća, kabastog smeća, olupina automobila i građevinskog šuta i njihovo deponovanje, kao odvoz i deponovanje fekalnih materija, održavanje gradske deponije i sakupljanje sekundarnih sirovina. Sve to na području 11 beogradskih opština koje obuhvataju gotovo pola miliona domaćinstava. Radnici i mehanizacija redovno čiste 2.250 gradskih ulica. Dnevno prikupi i deponuje oko 1.500 tona smeća.

JKP Gradska čistoća

Štand Gradske čistoće u hali 1 Beogradskog sajma biće mesto za susrete, razmenu iskustava i prezentaciju brojnih projekata koji su pokrenuti u oblasti reciklaže.

Svakoga dana održavanja sajma, od 12 do 14 časova, biće organizovane edukativne radionice na temu zaštite životne sredine i pravilnog odlaganja otpada, a posetioci će imati priliku da učestvuju u popularnom „Eko kvizu“ i provere svoje znanje iz oblasti reciklaže i zaštite životne sredine.