IRMA PROJEKT SISTEM DOO je kompanija osnovana 1992. godine, od kada uspešno deluje u oblasti zaštite životne i radne sredine od aerozagađenja u svim sektorima industrije, a posebno u oblasti eksploatacije i prerade mineralnih sirovina, u energetici, metalurgiji, cementnoj, drvnoj, industriji papira i stakla, termotehnici, termoenergetici, petrohemiji, tretmanu otpadnih voda i mnogim drugim.

Asortiman kompanijskih usluga, pored ostalog, obuhvata i prečišćavanje dimnih gasova, otprašivanje industrijskih postrojenja, industrijsku ventilaciju, pneumatski transport, transportne vodove i distributivnu mrežu gasovitih i tekućih fluida, prečišćavanje vode od čvrstih materija…

IRMA PS svojim korisnicima obezbeđuje realizaciju projekata po sistemu „ključ u ruke“, rekonstrukciju, revitalizaciju, nadzor i održavanje objekata, izradu studija i analiza, merenja emisija, konsalting itd. Osim delatnosti u oblasti zaštite životne i radne sredine bavi se projektovanjem, izradom i nadzorom industrijskih postrojenja iz oblasti termotehnike, termoenergetike i petrohemije.

Referentna lista projekata obuhvata one realizovane u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, ali i na tržištima Rusije, Engleske, Nemačke i Brazila.