INZA PROTECTING PEOPLE je regionalna poslovna grupa koju danas čine kompanije podeljene u tri grupe delatnosti prema konceptu “prevencija – spremnost – odgovor” i koja predstavlja lidera u oblasti inegrisanih sistema bezbednosti.

INZA prevencija (INZA Institut za zaštitu od požara i eksplozije Sarajevo i INZA institut za upravljanje rizicima i naučnoistraživački rad Beograd). Kompanija je regionalni smo lider u oblasti naučno-istraživačkog rada usmerenog ka razvijanju i unapređenju sistema zaštite i spasavanja u okviru priznatih međunarodnih i EN standarda, pri čemu ima uspostavljenu poslovnu saradnju po modelu javno-privatnog partnerstva sa sektorima za vanredne situacije i zaštitu i spasavanje Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

INZA spremnost (INZA Lab – društvo za tehničke analize, projektovanje i nadzor Sarajevo, INZA BSS – društvo za projektovanje i tehničke servise Beograd, Poslovnica Podgorica, Poslovnica Skoplje). Pružanje širokog spektra usluga i roba iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti/zaštite na radu, zaštite okoline, te fizičko-tehničke zaštite ljudi i imovine.

INZA odgovor (INZA Agencija za fizičko-tehničku zaštitu ljudi i imovine Sarajevo). Sertifikovano osoblje vodi profesionalnu evidenciju putem najsavremenije softverske baze podataka o svim objektima ugovornih klijenata.

INZA se preporučuje integrisanim sistemima zaštite i spasavanja u lokalnim zajednicama.