INZA PROTECTING PEOPLE je regionalna poslovna grupacija koju danas čine kompanije podeljene u tri grupe delatnosti: institut, laboratorija i agencija. Kompanija uspešno deluje u tri države regije – Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

INZA Institut za upravljanje rizicima i naučno-istraživački rad je renomirana i vodeća firma za usluge iz oblasti zaštite i spasavanja na prostoru zapadnog Balkana. INZA je organizovana u četiri glavna sektora: naučno-istraživački rad i edukacija, laboratorijska ispitivanja i certificiranje građevinskih proizvoda, inženjering, projektovanje i planiranje i tehnička zaštita i servisi.

Potencijal kompanije je u pružanju širokog spektra usluga i roba iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti/zaštite na radu, zaštite okoline, te fizičko-tehničke zaštite ljudi i imovine. U preko 50 različitih stručnih usluga, brine se, pored tehničke kontrole i nadzora proizvodnje i ugradnje građevinskih proizvoda sa aspekta zaštite od požara i eksplozije u vlastitim akreditovanim laboratorijama, i za projektovanje, nabavku, ugradnju i nadzor sistema: video nadzora, vatro i plinodojave, protiv provale, kontrole pristupa i integracije.

Inza Protecting People
Predstavnici INZA Instituta će na ovom sajmu prezentirati regionalni pilot projekat „Izrada elaborata o proceni ugroženosti od prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i Planova za zaštitu i spašavanje za OC Direkcije, FC Snabdevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja“. Ovaj projekat je realizovan u sklopu projekta „Implementacija IMS u EPCG“, a biće predstavljen na sajmu u saradnji sa partnerskom kompanijom Elektroprivreda Crne Gore.

U toku projekta izvršena je daljinska detekcija velikih infrastrukturnih građevina Elektroprivrede Crne Gore bespilotnom letelicom eBee SenseFly pogodnom za snimanje teško pristupačnih i nepristupačnih terena, kao i identifikaciju rizika. Novost je da je na ovom projektu upotrebljena i nova tehnologija. Radi se o visoko sofisticiranoj opremi za inspekcijski nadzor visokih objekata.

Plan zaštite i spasavanja je urađen za organizacione jedinice EPCG AD Nikšići OC „Direkcija“, FC Snabdevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja, a sve u cilju zaštite celog eko-sistema i ljudskih života zaposlenih u privrednom društvu, ali i onih koji su direktno i indirektno izloženi rizicima koji prete ovim lokalitetima, te radi unapređenja shvatanja rizika za potrebe praktičnog korišćenja u postupcima planiranja, investiranja i osiguranja. Projekat je urađen u skladu sa „Zakonom o zaštiti i spasavanju CG“ i EU smernicama.