INZA PROTECTING PEOPLE је регионална пословна групација коју данас чине компаније подељене у три групе делатности: институт, лабораторија и агенција. Компанија успешно делује у три државе регије – Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори.

ИНЗА Институт за управљање ризицима и научно-истраживачки рад је реномирана и водећа фирма за услуге из области заштите и спасавања на простору западног Балкана. ИНЗА је организована у четири главна сектора: научно-истраживачки рад и едукација, лабораторијска испитивања и цертифицирање грађевинских производа, инжењеринг, пројектовање и планирање и техничка заштита и сервиси.

Потенцијал компаније је у пружању широког спектра услуга и роба из области заштите од пожара, безбедности/заштите на раду, заштите околине, те физичко-техничке заштите људи и имовине. У преко 50 различитих стручних услуга, брине се, поред техничке контроле и надзора производње и уградње грађевинских производа са аспекта заштите од пожара и експлозије у властитим акредитованим лабораторијама, и за пројектовање, набавку, уградњу и надзор система: видео надзора, ватро и плинодојаве, против провале, контроле приступа и интеграције.

Inza Protecting People
Представници ИНЗА Института ће на овом сајму презентирати регионални пилот пројекат „Израда елабората о процени угрожености од природних, техничко-технолошких и других несрећа и Планова за заштиту и спашавање за ОЦ Дирекције, ФЦ Снабдевање, ХЕ Перућица, ХЕ Пива и ТЕ Пљевља“. Овај пројекат је реализован у склопу пројекта „Имплементација ИМС у ЕПЦГ“, а биће представљен на сајму у сарадњи са партнерском компанијом Електропривреда Црне Горе.

У току пројекта извршена је даљинска детекција великих инфраструктурних грађевина Електропривреде Црне Горе беспилотном летелицом eBee SenseFly погодном за снимање тешко приступачних и неприступачних терена, као и идентификацију ризика. Новост је да је на овом пројекту употребљена и нова технологија. Ради се о високо софистицираној опреми за инспекцијски надзор високих објеката.

План заштите и спасавања је урађен за организационе јединице ЕПЦГ АД Никшићи ОЦ „Дирекција“, ФЦ Снабдевање, ХЕ Перућица, ХЕ Пива и ТЕ Пљевља, а све у циљу заштите целог еко-система и људских живота запослених у привредном друштву, али и оних који су директно и индиректно изложени ризицима који прете овим локалитетима, те ради унапређења схватања ризика за потребе практичног коришћења у поступцима планирања, инвестирања и осигурања. Пројекат је урађен у складу са „Законом о заштити и спасавању ЦГ“ и ЕУ смерницама.